รีเซต

กำลังผลิตติดตั้ง 'ไฟฟ้าพลังงานใหม่' ในซินเจียงทะลุ 40 ล้านกิโลวัตต์

กำลังผลิตติดตั้ง 'ไฟฟ้าพลังงานใหม่' ในซินเจียงทะลุ 40 ล้านกิโลวัตต์
Xinhua
8 มกราคม 2566 ( 17:45 )
70
กำลังผลิตติดตั้ง 'ไฟฟ้าพลังงานใหม่' ในซินเจียงทะลุ 40 ล้านกิโลวัตต์

อุรุมชี, 8 ม.ค. (ซินหัว) -- เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มีการผสมผสานทางพลังงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าพลังงานใหม่สูงเกิน 40 ล้านกิโลวัตต์เป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม 2023

 

บริษัท การไฟฟ้าแห่งประเทศจีน จำกัด สาขาซินเจียง รายงานว่ากำลังการผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าพลังงานใหม่ภายในภูมิภาคซินเจียงได้เพิ่มขึ้นเป็น 40.7 ล้านกิโลวัตต์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.09 ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดกำลังการผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าพลังงานใหม่ข้างต้นแบ่งเป็นกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานลมของซินเจียง 26.1 ล้านกิโลวัตต์ และกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ 14.5 ล้านกิโลวัตต์อนึ่ง กำลังการผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าพลังงานใหม่ของซินเจียงในปี 2022 เพิ่มขึ้น 4 ล้านกิโลวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 254.17 เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นในปี 2021การผลิตไฟฟ้าพลังงานใหม่ของซินเจียงในปี 2022 รวมอยู่ที่ 7.68 หมื่นล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ครองสัดส่วนเกือบร้อยละ 20 ของการผลิตรวมภายในภูมิภาค ส่วนอัตราการใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานใหม่สูงถึงร้อยละ 96.4

ข่าวที่เกี่ยวข้อง