รีเซต

ยื่นภาษีด่วน!! ทบทวนสิทธิ "เราชนะ" ไม่ผ่านคุณสมบัติเงินได้ รีบยื่นภาษีออนไลน์ใน 7 วัน

ยื่นภาษีด่วน!! ทบทวนสิทธิ "เราชนะ" ไม่ผ่านคุณสมบัติเงินได้ รีบยื่นภาษีออนไลน์ใน 7 วัน
มติชน
10 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:30 )
173
ยื่นภาษีด่วน!! ทบทวนสิทธิ "เราชนะ" ไม่ผ่านคุณสมบัติเงินได้ รีบยื่นภาษีออนไลน์ใน 7 วัน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยกรณีการทบทวนสิทธิเราชนะผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติว่า สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง