รีเซต

เบรกใช้ท่าเทียบเรือ A แหลมฉบัง

เบรกใช้ท่าเทียบเรือ A แหลมฉบัง
TNN ช่อง16
27 กรกฎาคม 2563 ( 18:22 )
239
เบรกใช้ท่าเทียบเรือ A แหลมฉบัง

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และผลกระทบจากประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดใช้ท่าเทียบเรือชายฝั่ง(ท่าเทียบเรือA) ท่าเรือแหลมฉบัง จากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ และกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้าทางเรือชายฝั่ง  ทั้งนี้  จากการหารือดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีคำสั่งให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทั้งภาครัฐและเอกชน  และให้ชะลอการบังคับใช้ประกาศเรื่องการให้เรือชายฝั่งบรรทุกสินค้าขาเข้าลงเรือจากท่าเทียบเรือชายฝั่งออกไป  จนกว่าจะมีแนวทางที่เหมาะสมทั้งต่อภาครัฐและเอกชน

นายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สรท. )กล่าวว่า การขอเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ครั้งนี้  เนื่องจากประกาศให้เรือชายฝั่งที่จะดำเนินการบรรทุกสินค้าลงเรือสำหรับท่าเรือแหลมฉบังต้องดำเนินการบรรทุกสินค้า ณ ท่าเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) เท่านั้น ถือเป็นประกาศที่จะส่งกระทบต่อเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชน  ยิ่งสถานการณ์ที่เศรษฐกิจกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) การออกประกาศดังกล่าวอาจจะเป็นการซ้ำเติม และเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ และประชาชน อีกทั้ง ยังขัดแย้งกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการสนับสนุนการขนส่งทางน้ำ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย จึงเห็นควรให้มีการศึกษาผลกระทบและแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อความเหมาะสมร่วมกันทุกฝ่ายก่อนการประกาศใช้


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINEข่าวที่เกี่ยวข้อง