จีนตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญดูแล 'ตัวอย่างจากดวงจันทร์'

จีนตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญดูแล 'ตัวอย่างจากดวงจันทร์'
Xinhua Thai
14 เมษายน 2564 ( 10:05 )
16
จีนตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญดูแล 'ตัวอย่างจากดวงจันทร์'

ปักกิ่ง, 14 เม.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (13 เม.ย.) องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA) เปิดเผยว่าจีนได้จัดตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอย่างจากดวงจันทร์

 

องค์การฯ จัดตั้งคณะกรรมการในฐานะสถาบันที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการตัวอย่างจากดวงจันทร์ โดยอ้างอิงระเบียบข้อบังคับการจัดการตัวอย่างจากดวงจันทร์

 

คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีเป้าหมายพัฒนาคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ของตัวอย่างจากดวงจันทร์และกำหนดมาตรฐานการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบ

 

นอกจากนั้นองค์การฯ ยังจะดำเนินการตรวจสอบทบทวนและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับตัวอย่างจากดวงจันทร์ตามหลักการยุติธรรม เสมอภาค และเปิดกว้าง

 

หน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดข้างต้น ได้แก่ พิจารณาคำร้องขอยืมตัวอย่างจากดวงจันทร์ ทบทวนการส่งคืนตัวอย่าง ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการวิจัยตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดวงจันทร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง