รีเซต

ธุรกิจเล็กในภาคเหนือ-อีสานอ่วม ลูกค้าหาย ขายของไม่ได้ ความเชื่อมั่นฟุบ

ธุรกิจเล็กในภาคเหนือ-อีสานอ่วม ลูกค้าหาย ขายของไม่ได้ ความเชื่อมั่นฟุบ
มติชน
23 มิถุนายน 2563 ( 06:35 )
22
ธุรกิจเล็กในภาคเหนือ-อีสานอ่วม ลูกค้าหาย ขายของไม่ได้ ความเชื่อมั่นฟุบ

ธุรกิจเล็กในภาคเหนือ-อีสานอ่วม ลูกค้าหาย ขายของไม่ได้ ความเชื่อมั่นฟุบ

รายงานข่าวจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แจ้งว่า จากการติดตามภาพรวมดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ระดับ 78.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน แต่หากพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นตามขนาดธุรกิจจะพบว่า กลุ่มขนาดย่อม ดัชนีตกต่ำอย่างมากที่สุดเหลือเพียงระดับ 55.2 จากเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ 56.0 เป็นผลมาจากกำลังซื้อที่หายไปของผู้บริโภค ขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 81.3 และ 99.5 จากเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ 73.4 และ 94.7 นอกจากนี้เมื่อพิจารณารายภูมิภาคก็พบข้อมูลน่าสนใจคือ ความเชื่อมั่นภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอยู่ระดับ 61.4 และ 69.3 จากเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ 62.9 และ70.3 ถือเป็น 2 ภาคที่ดัชนีลดสวนทางอีก 3 ภาคที่เหลือซึ่งปรับเพิ่มขึ้น คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งมีระดับ 78.7 , 97.5 และ 72.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนซึ่งมีระดับ 73.1 , 93.3 และ 68.4

 

“จะพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมค่อนข้างต่ำมาก และพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือก็มีดัชนีที่ลดลงมาก เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย กำลังซื้อที่ลดลง และเศรษฐกิจโลก ซึ่งล้วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19″รายงานข่าวระบุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง