รีเซต

จีนยกระดับการจัดการ 'ภาคนายหน้าอสังหาฯ'

จีนยกระดับการจัดการ 'ภาคนายหน้าอสังหาฯ'
Xinhua
9 พฤษภาคม 2566 ( 11:52 )
44
จีนยกระดับการจัดการ 'ภาคนายหน้าอสังหาฯ'

ปักกิ่ง, 9 พ.ค. (ซินหัว) -- กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทของจีน และสำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ ร่วมออกแนวปฏิบัติที่มุ่งสร้างมาตรฐานบริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของผู้ที่มีส่วนร่วมในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องมีการเผยแพร่มาตรการกำกับดูแลใน 10 ด้าน อาทิ การจดทะเบียนสถาบันและนายหน้า การกำหนดค่าบริการ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยทางการจะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบังคับใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลของสถาบันนายหน้าอย่างเข้มงวด และจดทะเบียนนายหน้าด้วยชื่อจริงแนวปฏิบัติข้างต้นระบุว่า ควรมีการกำหนดค่าบริการนายหน้าผ่านการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ที่มีส่วนในการทำธุรกรรมทั้งหมด โดยคำนึงถึงหลายปัจจัย เช่น เนื้อหาการบริการ คุณภาพ ตลอดจนอุปสงค์และอุปทานของตลาดนอกจากนั้น แนวปฏิบัติดังกล่าวกระตุ้นเตือนสถาบันนายหน้าปรับลดราคาบริการการขายและให้เช่าที่อยู่อาศัยอย่างสมเหตุสมผล หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์จากการมีอำนาจเหนือตลาดเพื่อเรียกเก็บค่าบริการที่สูง อีกทั้งห้ามสถาบันนายหน้าและลูกจ้างรวบรวม ใช้งาน ประมวลผล และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงซื้อขาย จัดหา และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมายด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง