รีเซต

ซินเจียงขยาย 'เงินอุดหนุน' รักษาเสถียรภาพการจ้างงาน

ซินเจียงขยาย 'เงินอุดหนุน' รักษาเสถียรภาพการจ้างงาน
Xinhua
17 มิถุนายน 2565 ( 18:55 )
53
ซินเจียงขยาย 'เงินอุดหนุน' รักษาเสถียรภาพการจ้างงาน

อุรุมชี, 17 มิ.ย. (ซินหัว) -- รัฐบาลเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เปิดเผยการจัดสรรเงินอุดหนุนกว่า 500 ล้านหยวน (ราว 2.63 พันล้านบาท) เพื่อรักษาเสถียรภาพการจ้างงานรายงานระบุว่าเงินอุดหนุนการจ้างงานข้างต้นถูกจัดสรรแก่นายจ้างที่พยายามรับสมัครบัณฑิตจบใหม่เข้าทำงาน หรือสร้างตำแหน่งงานระยะยาวใหม่สำนักทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของซินเจียง ระบุว่าเมื่อนับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ซินเจียงมีการจ้างงานรวม 222,800 อัตรา ส่งผลให้นายจ้างได้รับเงินอุดหนุนการจ้างงาน 509 ล้านหยวน (ราว 2.67 พันล้านบาท)จางหรง รองหัวหน้าสำนักฯ ระบุว่าซินเจียงเพิ่มการคืนเงินประกันการว่างงานแก่นายจ้างที่พยายามรักษาการจ้างงาน โดยปัจจุบันมีการคืนเงินดังกล่าว 832 ล้านหยวน (ราว 4.37 พันล้านบาท) แก่ผู้ประกอบการ 101,000 ราย และรักษาตำแหน่งงานมากกว่า 2.2 ล้านอัตรานอกจากนั้นซินเจียงยังขยับขยายขอบเขตการยืดเวลาชำระเบี้ยประกันสังคมของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง