รีเซต

SONP จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565"

SONP จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565"
TNN ช่อง16
6 ธันวาคม 2565 ( 14:36 )
52
SONP จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565"

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565” (Digital News Excellence Awards 2022) เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนออนไลน์หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพมากขึ้น ให้กำลังใจสื่อออนไลน์ นักข่าวดิจิทัล กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ ที่ให้ความสำคัญในการผลิตข่าว ในเชิงลึกสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม อีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 


โดยจะจัดให้มีงานประกาศผลมอบรางวัลพร้อมด้วยโล่เกียรติยศ และเวทีเสวนา หัวข้อ “2023 แพลตฟอร์มเปลี่ยนโลก สื่อปรับใหญ่ คนไทยจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไร?” 


โดยผู้ร่วมเสวนา นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, นางสาวพัชรพร พงศ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทัน และเฝ้าระวังสื่อ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริการ Workpoint Today ดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐ์อาภา ผ่องทิพาภรณ์ จากรายการจ๊ะโอ๋สรุปให้ SpringNews ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแมนดารินซี โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพทั้งนี้ จำนวนผลงานประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565” มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 146 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภทข่าว ประกอบด้วย


1.ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature) (จำนวน 17 ผลงาน)


2.ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) ซึ่งเป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ (จำนวน 25 ผลงาน)


3.ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) ครอบคลุมการนำเสนอข่าวด้านสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข และสตรี (จำนวน 24 ผลงาน)


4.ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News) (จำนวน 22 ผลงาน)


5.ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) (จำนวน 26 ผลงาน)


6.ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalist) (จำนวน 32 ผลงาน)


โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน 1.คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย"


2.คุณนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ


3.อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์


4.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


6.คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Co-founder & Chief Technology Officer เว็บไซต์ Pantip.com


สำหรับงานประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, บมจ. ซีพี ออลล์ จำกัด, บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, กลุ่มบริษัทซีดีจีข่าวที่เกี่ยวข้อง