รีเซต

ศึกษาธิการจังหวัด ตรวจเยี่ยม รร.เปิดเทอมวันแรก ตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิเด็กสกัดโควิด-19

ศึกษาธิการจังหวัด ตรวจเยี่ยม รร.เปิดเทอมวันแรก ตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิเด็กสกัดโควิด-19
77ข่าวเด็ด
1 กรกฎาคม 2563 ( 05:56 )
444
ศึกษาธิการจังหวัด ตรวจเยี่ยม รร.เปิดเทอมวันแรก ตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิเด็กสกัดโควิด-19

สระแก้ว – ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เดินทางลงพื้น อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อตรวจความพร้อมและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยโรงเรียนได้ตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิเด็ก ในช่วงเปิดเทอมวันแรก

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงเรียนสำเร็จวิทยา และโรงเรียนพวงคาม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งมีนักเรียนกว่า 5,000 คน โดยโรงเรียนต่าง ๆ ได้มีมาตรการให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน และได้นำเครื่องตรวจอินฟาเรดมาใช้ เพื่อคัดกรองอุณหภูมินักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง ณ จุดตรวจทุกคน เมื่อผ่านจุดตรวจแล้วนักเรียนไปยังห้องเรียนประจำชั้น นักเรียนทุกคนก็จะต้องใช้เจลล้างมือหรือสเปรย์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าห้องเรียนทุกคน ส่วนนักเรียนระดับปฐมวัย จากได้รับการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าห้องเรียนด้วย

ทั้งนี้ นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ครบทุกโรง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้โรงเรียนและสถานศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสระแก้วได้ออกมาตรการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน โดยให้สถานศึกษาประเมินตนเองตามแบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

นายไสว กล่าวอีกว่า ได้รายงานผลไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วทราบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน เพื่อให้ความเห็นชอบอนุญาตเปิดโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมดำเนินการ “อย่างไม่ประมาท การ์ดไม่ตก” เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ใน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสระแก้ว จนสามารถเปิดเรียนได้ครบทุกโรง

—————————

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง