รีเซต

รัฐลุยแจกโฉนดที่ดิน สร้างหลักประกันที่มั่นคงทางเศรษฐกิจ

รัฐลุยแจกโฉนดที่ดิน สร้างหลักประกันที่มั่นคงทางเศรษฐกิจ
TNN ช่อง16
25 กุมภาพันธ์ 2564 ( 06:43 )
145
รัฐลุยแจกโฉนดที่ดิน สร้างหลักประกันที่มั่นคงทางเศรษฐกิจ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน  โดยได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัด สงขลาพัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดพัทลุง มีเป้าหมาย 714 แปลงต่อปี ซึ่งในครั้งนี้เป็นการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ที่ได้ดำเนินการเดินสำรวจแล้วเสร็จ ในพื้นที่บ้านยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 120 แปลง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ส่วนราชการร่วมในการมอบฯด้วย นายนิพนธ์  กล่าวว่า การเดินสำรวจที่ดินนั้นได้หยุดมาชั่วระยะหนึ่ง แต่ถึง ณ ตอนนี้ได้ผลักดันโครงการเดินสำรวจอีกครั้งตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งในปีนี้ได้ลงนามประกาศเดินสำรวจที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินหนังสือสำคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้วจำนวน 50 จังหวัด การมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ให้กับประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง เป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน สามารถนำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาในอาชีพของตนเอง เพิ่มผลผลิต และรายได้ ซึ่งเป็นผลดีในทางเศรษฐกิจของตนเอง


จากนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางต่อไปเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตามโครงการ “ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน”  จำนวน 120 แปลง


นายนิพนธ์ กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของกรมที่ดิน ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจ ประชาชนไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี ข้อหาบุกรุกที่ดินของทางราชการ โดยโครงการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะเอาที่ดินของรัฐ ที่ประชาชนทำมาหากินอยู่แล้วมาจัดให้กับประชาชน แม้ว่าประชาชนจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่ก็ถือว่าประชาชนเข้าทำกินโดยชอบ เพราะมีกฎหมายให้ดำเนินการได้ 


“ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินยืนยันว่านโยบายการเดินออกสำรวจโฉนดที่ดินก็จะเร่งรัดดำเนินการต่อไปในส่วนต่าง ๆของประเทศไทยให้พี่น้องประชาชนได้สามารถเข้าถึงการมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตนเองถือว่าเป็นความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ ขณะเดียวกันจะมีการดำเนินการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์โดยกรรมสิทธิ์ที่เป็นนส.3 และนส.3ก ให้ออกเป็นโฉนดเพิ่มมากขึ้นด้วย” นายนิพนธ์ กล่าว 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง