รีเซต

สมัครงานญี่ปุ่น 2566 พนักงานทำความสะอาดอาคาร ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย

สมัครงานญี่ปุ่น 2566 พนักงานทำความสะอาดอาคาร ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย
Ingonn
6 กุมภาพันธ์ 2566 ( 10:29 )
556
สมัครงานญี่ปุ่น 2566 พนักงานทำความสะอาดอาคาร ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย

ทำงานญี่ปุ่น 2023 ต้องการทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น พนักงานทำความสะอาดอาคาร สมัครทำงานญี่ปุ่นเริ่มวันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

สมัครงานญี่ปุ่น

หางานญี่ปุ่น ทำงานญี่ปุ่น กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นให้ดำเนินการจัดหาคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น กับนายจ้างจำนวน 4 บริษัท รวมจำนวน 10 อัตราประเภทวีซ่าแรงงานทักษะเฉพาะ สาขาการจัดการทำความสะอาดอาคาร โดยมีศูนย์ฝึกอบรมการบำรุงรักษาอาคา (Building Maintenance Training Center: BMTC) ซึ่งประกอบกิจการสำนักงานบำรุงรักษาอาคารในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ 5 Floor Building maintenance kaikan, 12-5 Nishinippori 5-Chome, Arakawa-ku Tokyo 116-0013 Japan เป็นตัวแทนนายจ้าง

 

สมัครงานญี่ปุ่น ตำแหน่งอะไร

พนักงานทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อัตรา

 

งานทำความสะอาดอาคาร ไม่ใช่การทำความสะอาดบ้านหรือแม่บ้าน แต่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและถูกสุขอนามัยในอาคารต่าง ๆ ตามลักษณะของแต่ละสถานที่ เช่น สำนักงาน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล และโรงแรม เป็นต้น โดยจะทำความสะอาด พื้น ผนัง ประตู ทางเข้า-ออก ระเบียง บันได ห้องน้ำ สำนักงานของอาคาร ฯลฯ

 

ทำงานญี่ปุ่นเงินเดือนเท่าไหร่

บริษัทนายจ้างจำนวนค่าจ้าง (เยน)ค่าจ้างประมาณ (บาท)
บริษัท SBM จำกัด3 อัตรา1,075 / ชั่วโมง270 / ชั่วโมง
บริษัท Seibi จำกัด2 อัตรา185,320 / ชั่วโมง46,590 / ชั่วโมง
บริษัท Maintenance Care จำกัด2 อัตรา182,437 / ชั่วโมง45,865 / ชั่วโมง
บริษัท IBIS จำกัด3 อัตรา180,000 / ชั่วโมง45,253 / ชั่วโมง

 

* บริษัท SBM จำกัด ชั่วโมงการทำงานไม่ต่ำกว่า 176 ชั่วโมง/เดือน หรือค่าจ้างประมาณ 47,520 บาท / เดือน (อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 : 100 เยน เท่ากับ 25.1407 บาท)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครไปทำงานญี่ปุ่น

 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 18-40 ปีบริบูรณ์ ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2526 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2548)
 2. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 3. มีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N4 หรือผ่านการทดสอบพื้นฐาน
 4. ภาษาญี่ปุ่น (JFT) A2 หรือเคยเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 5. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจปกติ
 6. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย
 7. มีพฤติกรรมที่ดี และไม่มีประวัติอาชญากรรม
 8. ไม่เคยมีประวัติการพำนักอาศัยผิดกฎหมายหรือทำงานผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น

 

เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ

 1. ระยะเวลาของสัญญาจ้าง 1 ปี และสามารถต่ออายุทุกปี สูงสุดรวม 5 ปี
 2. ชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน และ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
 3. ที่พัก แรงงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พักโดยนายจ้างช่วยจัดหาให้ สำหรับอาหาร
 4. ค่าเดินทาง นายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

ทำงานญี่ปุ่น บริษัทอยู่ที่ไหนบ้าง

 1. บริษัท SBM จำกัด ที่อยู่ 4-7 Sakurabashicho, Shimizu-ku, Shizuoka City, Shizuoka,  Japan สถานที่ทำงาน HAKONE office: 682 Hakonemachi Yumoto, Asigarasimogun,
  Kanagawa,Japan
 2. บริษัท Seibi จำกัด ที่อยู่ 3-3-3 Nihombashiningyocho, Chuo-ku, Tokyo, Japan สถานที่ทำงาน Yokohama Branch: Kanagawa, Naka-ku, Nihonodori 18 ,Japan
 3. บริษัท Maintenance Care จำกัด ที่อยู่ 1-2-1-501 Nanamatsucho, Amagasaki City, Hyogo, Japan สถานที่ทำงาน 1-2-1-501 Nanamatsucho, Amagasaki City, Hyogo, Japan
 4. บริษัท IBS จำกัด ที่อยู่ 816 Kamimarukohachimancho, Nakahara-ku, Kawasaki City, Kanagawa, Japan สถานที่ทำงาน Hotel Okura bay Office: 1-8 Maihama, Urayasu City, Chiba, Japan

 

ขั้นตอนการสมัครงาน ประเทศญี่ปุ่น 2023

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) doe.japanssw@gmail.com

 

 1. ใบสมัคร คลิก ให้ใช้แบบฟอร์มใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้ (1 ชุด มี 4 หน้า) สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ : www.doe.go.th/overseas หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง

  ทั้งนี้ การคัดเลือกคนหางานในรอบแรก นายจ้างจะพิจารณาจากข้อมูลประวัติส่วนตัวในใบสมัคร จึงขอให้กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้วให้เรียบร้อย

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

 4. สำเนาใบรับรองผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น (LPT) N4 หรือผ่านการทดสอบพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (JFT) A2 หรือผ่านการเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 3 ปี

 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

 6. สำเนาผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (ตรวจแบบออนไลน์) หากยังไม่มีเอกสารยื่นในวันสมัคร อนุโลมให้นำมายื่นในวันสอบสัมกาษณ์ (กรณีมีสิทธิสอบสัมภาษณ์) ทั้งนี้ สามารถเข้าเว็บไซต์ตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล ผ่านระบบอิเล็กทรอกนิกส์ (ออนไลน์) ทางเว็บไซต์ www.crd-check.comโดยเลือกวัตถุประสงค์ในการขอตรวจเพื่อ "ต้องการตรวจสอบประวัติตนเอง"

 

สำเนาเอกสารทุกอย่างจะต้องชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และขอให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดปลอมแปลงเอกสารในการสมัคร หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องอ่าน!

ประกาศรับสมัคร >>> คลิก

 

 

ข้อมูล เพจเฟซบุ๊ก แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง