รีเซต

วันแม่แห่งชาติ 2566 ตรงกับวันไหน มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ธนาคาร หยุดไหม?

วันแม่แห่งชาติ 2566 ตรงกับวันไหน มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ธนาคาร หยุดไหม?
TNN ช่อง16
3 สิงหาคม 2566 ( 15:24 )
74
วันแม่แห่งชาติ 2566 ตรงกับวันไหน มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ธนาคาร หยุดไหม?

12 สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ" มีประวัติความเป็นมาอย่างไร? ปีนี้ 2566 ตรงกับวันอะไร ธนาคาร เปิดทำการไหม

วันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 


ประวัติวันแม่แห่งชาติ 


งานวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน

ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่ คือ “ดอกมะลิ”

“ดอกมะลิ” ถูกใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณะประจำวันแม่ เพราะมีสีขาว และกลิ่นที่หอมได้นาน เปรียบได้กับความรักบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูก และดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่เรานำมาใช้ร้อยพวงมาลัยมอบให้กับคุณแม่ด้วย

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันอะไร ธนาคารเปิดทำการไหม


โดยปีนี้ 2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566

-วันศุกร์ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-วันอังคาร 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
-วันจันทร์ 14 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)
-วันศุกร์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
-วันจันทร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
-วันอังคาร 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
-วันจันทร์ 11 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)


วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566

-วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
-วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
-วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
-วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ


สำหรับวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 ถือเป็นวันที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกันถึง 3 วัน


ที่มา TNN รวบรวม/wikipedia 

ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง