รีเซต

ประกาศผลสอบ ก.พ.64 เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ.เลย!

ประกาศผลสอบ ก.พ.64 เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ.เลย!
TeaC
4 สิงหาคม 2565 ( 10:07 )
14.4K
ประกาศผลสอบ ก.พ.64 เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ.เลย!

ข่าววันนี้ ประกาศผลสอบ ก.พ.64 แล้ว! ผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 สามารถเข้าไปเช็กชื่อได้แล้วว่าผ่านหรือไม่

 

ประกาศผลสอบ ก.พ.64

 

สอบกพ 64 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ ตั้งแต่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไปจนถึง ระดับปริญญาโท ตามแต่ละศูนย์สอบ ก.พ.64 กันได้เลย ตามนี้

ศูนย์สอบ กพ.64 กรุงเทพฯและปริมณฑล

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)  สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาโท คลิก


ศูนย์สอบ ปทุมธานี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาโท คลิก


ศูนย์สอบ พระนครศรีอยุธยา 

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)  สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาโท คลิก 


ประกาศผลสอบ ก.พ.64 ศูนย์สอบ ราชบุรี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก 
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)  สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาโท คลิก 

 

ศูนย์สอบ ชลบุรี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)  สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาโท คลิก 

 

ศูนย์สอบ กพ. เชียงใหม่

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)  สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาโท คลิก


สอบกพ. ศูนย์สอบ พิษณุโลก

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)  สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาโท คลิก 


ผลสอบ ก. พ 64 ศูนย์สอบ นครราชสีมา

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)  สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาโท คลิก 


ศูนย์สอบ อุบลราชธานี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)  สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาโท คลิก 


ศูนย์สอบ ขอนแก่น

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) 8 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) 8 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)  สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาโท คลิก 

 

ประกาศผลสอบ ก.พ.64 ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)  สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาโท คลิก ศูนย์สอบ สงขลา

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก 
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)  สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 คลิก 
 • ระดับปริญญาโท คลิก

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง