เปิดรับสมัครแรงงานเกษตร-ปศุสัตว์-ก่อสร้าง กว่า2พันคนไปทำงานที่เกาหลี

เปิดรับสมัครแรงงานเกษตร-ปศุสัตว์-ก่อสร้าง กว่า2พันคนไปทำงานที่เกาหลี
TNN ช่อง16
21 ตุลาคม 2563 ( 09:47 )
342
เปิดรับสมัครแรงงานเกษตร-ปศุสัตว์-ก่อสร้าง กว่า2พันคนไปทำงานที่เกาหลี

วันนี้ (21ต.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กของนางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครแรงงาน ประเภทงานเกษตรปศุสัตว์ และงานก่อสร้าง รวม 2,691 คน เพื่อไปทำงานที่เกาหลี โดยต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS – TOPIK) และทักษะการทำงาน ตามที่ทางการเกาหลีกำหนด โดยจะเปิดรับสมัครวันที่ 28-31 ตุลาคม 2563 แต่ผู้สมัครงานจะต้องลงทะเบียนและจองคิวในการสมัคร เพื่อเลือกวันที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th (ไม่ต้องใส่ www.) ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2563 จนถึงวันปิดรับสมัคร

ประเภทงานที่เปิดรับสมัคร

งานเกษตรและปศุสัตว์ รับสมัครทั้งชายและหญิง

งานก่อสร้าง รับสมัครเฉพาะเพศชาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

-อายุระหว่าง 18-39 ปีบริบูรณ์

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส และวัณโรค

-มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคง และไม่มีประวัติการถูกลงโทษจำคุก

-เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี

-เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่

-สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วนจำนวน 2 ฉบับ

-รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่

1.ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

2.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

3.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 2 จังหวัดอุดรธานี

4.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-31 ต.ค. 2563 ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น.

5.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28–30 ต.ค. 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-9429 0-2245-6716

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


ที่มาภาพ : แฟ้มภาพ

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง