รีเซต

วิกฤตแล้ง! เขื่อนลำแชะ เหลือน้ำต่ำสุดรอบ 21 ปี แสงแดดส่องถึงก้นอ่าง

วิกฤตแล้ง! เขื่อนลำแชะ เหลือน้ำต่ำสุดรอบ 21 ปี แสงแดดส่องถึงก้นอ่าง
มติชน
16 กรกฎาคม 2563 ( 10:07 )
118
วิกฤตแล้ง! เขื่อนลำแชะ เหลือน้ำต่ำสุดรอบ 21 ปี แสงแดดส่องถึงก้นอ่าง

วิกฤตแล้ง! เขื่อนลำแชะ เหลือน้ำต่ำสุดรอบ 21 ปี แสงแดดส่องถึงก้นอ่าง 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนลำแชะ ที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ล่าสุดว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำภายในเขื่อนเหลืออยู่เพียง 37 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมดที่ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีปริมาณน้ำใช้การได้จริงเพียง 30 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของความจุกักเก็บ ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีฝนตกลงมาเหนือเขื่อนประมาณ 330 มิลลิเมตร หรือประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี มีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อน 12.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนที่ต่ำที่สุดในรอบ 21 ปี หรือนับตั้งแต่มีการก่อสร้างเขื่อนมา ถือเป็นสถานการณ์ที่ยังวิกฤติ แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแล้วก็ตาม จึงอยากจะวอนให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

และเนื่องจากปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิด ทางเขื่อนจึงไม่สามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการเกษตรหรือทำนาปีได้จนกว่าจะมีน้ำเข้ามาเพิ่ม จึงอยากให้เกษตรกรอย่าเพิ่งลงมือเพาะปลูก ส่วนการทำนาปีให้เริ่มทำได้เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีฝนสม่ำเสมอ และมีน้ำในพื้นที่เพียงพอต่อการเตรียมแปลงปลูกข้าว เพื่อจะต้องให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลักในการทำนาปี ส่วนน้ำในเขื่อนของกรมชลประทาน จะเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงนั้น อย่างไรก็ตาม ทางเขื่อนลำแชะยังต้องการเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้สูงขึ้นกว่านี้ อย่างน้อยต้องอยู่ที่ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรได้ เพราะขณะนี้ ต้องสงวนน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น

และจากปริมาณน้ำต่ำสุดในรอบ 21 ปี ส่งผลให้เขื่อนลำแชะมีความลึกเฉลี่ยเพียง 3.20 เมตรเท่านั้น แสงแดดจึงส่องลงไปถึงก้นอ่าง ทำให้สาหร่ายที่อยู่ใต้น้ำเกิดปรากฎการณ์สาหร่ายบูม มีสีเขียวอยู่ช่วงหนึ่ง แต่หลังจากฝนตกเริ่มมีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนในช่วงนี้ และทางชลประทานได้ใช้สารคอปเปอร์ซัลเฟต มาปรับสภาพน้ำ ก็ทำให้คุณภาพน้ำกลับมาเป็นปกติแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง