เช็ก 10 หุ้นมาร์เก็ตแคปสูงสุด งบ 1Q64 รุ่ง-ร่วงแค่ไหน!

เช็ก 10 หุ้นมาร์เก็ตแคปสูงสุด  งบ 1Q64 รุ่ง-ร่วงแค่ไหน!
TNN ช่อง16
6 มิถุนายน 2564 ( 09:46 )
28
เช็ก 10 หุ้นมาร์เก็ตแคปสูงสุด  งบ 1Q64 รุ่ง-ร่วงแค่ไหน!

บล.กสิกรไทยแจ้งว่า  ได้สรุปงบ 10 หุ้นMarket Cap หรือมูลค่าตามราคาตลาดใหญ่ที่สุดใน 1Q64 พบว่า หุ้น PTT-บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโด่ง Market Cap สูงสุด 1,171,083 ล้านบาท งบ 1Q64 กำไรสุทธิ  32,587.61 ล้านบาท แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 44.60 บาท 


AOT-บริษัท ท่าอากาคยานไทย จำกัด (มหาชน)  Market Cap 985,713 ล้านบาท  งบ 1Q64 ขาดทุนสุทธิ อยู่ที่ 3,644.08 ล้านบาท แนะนำถือราคา 59 บาท 


CPALL-บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) Market Cap 622,080 ล้านบาท  งบ 1Q64  กำไรสุทธิอยู่ที่ 2,599.05 ล้านบาท แนะนำถือราคา 66 บาท


ADVANC -บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Market Cap 515,912 ล้านบาท  งบ 1Q64 กำไรสุทธิ   6,643.88 ล้านบาท  แนะนำซื้อ 201.96 บาท


SCC-บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) Market Cap 478,800 ล้านบาท  งบ 1Q64 กำไรสุทธิ  14,913.95 ล้านบาท แนะนำซื้อ 515 บาท


PTTEP-บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) Market Cap 452,578 ล้านบาท  งบ 1Q64 กำไรสุทธิ  11,533.68 ล้านบาท แนะนำซื้อ 134 บาท


GULF- บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) Market Cap 393,061 ล้านบาท  งบ 1Q64 กำไรสุทธิ  1,932.16 ล้านบาท แนะนำซื้อ 38.25 บาท


SCB- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  Market Cap 378,608 ล้านบาท  งบ 1Q64 กำไรสุทธิ 10,087.79 ล้านบาท แนะนำซื้อ 117 บาท


OR- บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  Market Cap 374,423  ล้านบาท  งบ 1Q64 กำไรสุทธิ   4,003.19  ล้านบาท แนะนำถือ 27.60 บาท 


DELTA -บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  Market Cap 361,741 ล้านบาท  งบ 1Q64 กำไรสุทธิ 1,756.77 ล้านบาท แนะนำถือ 420 บาท หมายเหตุ :  ข้อมูลนี้จัดทำโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ks หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจมีธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับหุ้นนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนข่าวที่เกี่ยวข้อง