รีเซต

หมู่บ้าน 'ท่าลาเท่อ' ครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยวฤดูหนาว

หมู่บ้าน 'ท่าลาเท่อ' ครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยวฤดูหนาว
Xinhua
23 ธันวาคม 2566 ( 18:57 )
64
หมู่บ้าน 'ท่าลาเท่อ' ครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยวฤดูหนาว

ท่าลาเท่อ, 23 ธ.ค. (ซินหัว) -- บรรยากาศชาวบ้านท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวใช้ชีวิต ทำกิจกรรม และพักผ่อนหย่อนใจในหมู่บ้านถ่าลาเท่อ ตำบลเข่อเข่อทั่วไห่ อำเภอฟู่อวิ้น เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

หมู่บ้านถ่าลาเท่อ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ต้นกำเนิดแม่น้ำเอ้อเอ่อร์ฉีซือและครองสมญานาม "หมู่บ้านแห่งแรกริมแม่น้ำเอ้อเอ่อร์ฉีซือ" ได้มุ่งพัฒนาโครงการท่องเที่ยวอันมีอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ ให้บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจรทั้งอาหารการกิน ชอปปิง ที่พัก และความบันเทิง

(บันทึกภาพวันที่ 22 ธ.ค. 2023)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง