รีเซต

เฮยหลงเจียงมี 'พื้นที่ไถพรวนเชิงอนุรักษ์' กว่า 10 ล้านไร่

เฮยหลงเจียงมี 'พื้นที่ไถพรวนเชิงอนุรักษ์' กว่า 10 ล้านไร่
Xinhua
26 กันยายน 2565 ( 11:29 )
16
เฮยหลงเจียงมี 'พื้นที่ไถพรวนเชิงอนุรักษ์' กว่า 10 ล้านไร่

ฮาร์บิน, 26 ก.ย. (ซินหัว) -- สำนักการเกษตรและกิจการชนบทมณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เปิดเผยว่าเฮยหลงเจียงมีพื้นที่ไถพรวนเชิงอนุรักษ์ มากกว่า 1.7 ล้านเฮกตาร์ (ราว 10.62 ล้านไร่) แล้วในปีนี้ โดยทางมณฑลมีเป้าหมายปกป้องดินดำหายาก ซึ่งถูกจัดว่ามีความสำคัญเทียบเท่าแพนด้ายักษ์ในจีน

 

พื้นที่ดินดำทั่วไปในเฮยหลงเจียง หรือที่รู้จักในชื่อ "อู่ข้าวอู่น้ำ" ของจีน มีขนาดประมาณ 10.4 ล้านเฮกตาร์ (65 ล้านไร่) คิดเป็นร้อยละ 56.1 ของพื้นที่ดินดำทั้งหมดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเฮยหลงเจียงสนับสนุนการทำงานของเกษตรกรด้วยการจัดสรรเครื่องเพาะปลูกแบบไม่ไถพรวนหน้าดิน ผ่านนโยบายเงินอุดหนุนสำหรับจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร โดยจำนวนเครื่องเพาะปลูกแบบไม่ไถพรวนหน้าดินในมณฑลเพิ่มเป็น 34,000 เครื่องแล้ว และเหล่าเกษตรกรยังได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจูงใจพวกเขาทำการไถพรวนเชิงอนุรักษ์ด้วยขณะเดียวกันเฮยหลงเจียงได้แนะนำหลายแนวทางส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อาทิ การรีไซเคิลฟางข้าวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งจะช่วยปกป้องดินดำในประเทศต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง