เริ่มแล้ว กว่า 3,500 จุดรับลงทะเบียน "เราชนะ" กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน บริการถึง 5 มี.ค นี้

เริ่มแล้ว กว่า 3,500 จุดรับลงทะเบียน "เราชนะ" กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน บริการถึง 5 มี.ค นี้
มติชน
22 กุมภาพันธ์ 2564 ( 10:48 )
23
เริ่มแล้ว กว่า 3,500 จุดรับลงทะเบียน "เราชนะ" กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน บริการถึง 5 มี.ค นี้

วันที่ 22 ก.พ. ความคืบหน้าการช่วยเหลือในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ (โครงการฯ) เพิ่มเติมแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ชที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้) ที่มีการเพิ่มจุดรับลงทะเบียนโครงการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวนอกเหนือจากการลงทะเบียนที่สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สาขาหรือจุดบริการของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ

 

ล่าสุด กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ไม่สามารถเดินทางไปจุดบริการลงทะเบียนได้ ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ทำให้มีจุดรับบริการลงทะเบียนโครงการฯ รวมอย่างน้อย 3,500 แห่ง สำหรับการให้บริการประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง