รีเซต

อีอีซี จับมือ “หัวเว่ย” ตั้ง “อคาเดมี่” พัฒนาคน รับ 5G

อีอีซี จับมือ “หัวเว่ย” ตั้ง “อคาเดมี่” พัฒนาคน รับ 5G
TNN ช่อง16
18 มีนาคม 2564 ( 19:05 )
86
อีอีซี จับมือ “หัวเว่ย” ตั้ง “อคาเดมี่” พัฒนาคน รับ 5G

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การสร้างทรัพยากรมนุษย์ และระบบนิเวศ (Talent ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT สำหรับโลกยุค 5G  ระหว่าง  นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี และ นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด   โดยได้รับเกียรติจาก นายหยาง ซิน  อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  กล่าวว่า การลงนาม MOU ร่วมกับ หัวเว่ย และการเปิด Huawei ASEAN Academy ในพื้นที่ อีอีซี ครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และถือเป็นหนึ่งในต้นแบบสำคัญ สร้างความร่วมมือ 3 แกนหลักได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยี 5G ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทย 


นายอาเบล เติ้ง กล่าวว่า การร่วมมือกับ สกพอ. และการเปิด Huawei ASEAN Academy  หัวเว่ย มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานความรู้ด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนไทย ร่วมกับ อีอีซี และ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขับเคลื่อนการสร้างทักษะดิจิทัลแบบองค์รวม และการพัฒนาระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน


ด้านเลขาธิการ อีอีซี  กล่าวว่า การรวมพลังครั้งนี้ จะทำให้ ไทย ก้าวสู่การเป็นดิจิทัลระดับอาเซียน ยกระดับให้สังคมเศรษฐกิจ ปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน ทั้งนี้ สกพอ. ได้มอบหมายให้คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC ) ร่วมกับ หัวเว่ย ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล แก่ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2564 ตั้งเป้าหมายฝึกอบรมบุคลากรด้านดิจิทัล จำนวน 6,000 คน และฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 30,000 คน ระยะเวลา 3 ปี 


สำหรับความร่วมมือกันครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือกับบริษัทระดับโลก ในการยกระดับสร้างบุคลากรดิจิทัลของไทย รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ให้ไทยก้าวสู่ ศูนย์กลางดิจิทัล (Digital Hub) แห่งภูมิภาค เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจ และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง