รีเซต

แม็คโคร ผนึก กรมอุทยานแห่งชาติฯ ส่งต่ออาหารช่วยสัตว์ป่า 2.6 หมื่นตัว

แม็คโคร ผนึก กรมอุทยานแห่งชาติฯ ส่งต่ออาหารช่วยสัตว์ป่า 2.6 หมื่นตัว
มติชน
27 กุมภาพันธ์ 2565 ( 14:18 )
31
แม็คโคร ผนึก กรมอุทยานแห่งชาติฯ ส่งต่ออาหารช่วยสัตว์ป่า 2.6 หมื่นตัว

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโคร และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่มีนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ รวมทั้งมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2030 ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางอาหารเพื่อสัตว์ป่า ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ก็เพื่อสานต่อนโยบายดังกล่าว ด้วยการนำ ผัก ผลไม้ และอาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้ แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้แล้ว จากแม็คโคร 17 สาขาใน 14 จังหวัด ไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าจำนวน  27 แห่ง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานฯ

 

ทั้งนี้ แม็คโครมุ่งมั่นดำเนินนโยบายลดการจัดการอาหารส่วนเกิน (Food Waste) อย่างจริงจัง เช่นเดียวกับโครงการนี้ที่เราเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ป่าให้ดีขึ้น โดยให้การสนับสนุน ผัก ผลไม้ และอาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้แล้ว เฉลี่ยเดือนละ 20 ตัน ให้กับ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 23 แห่ง ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก 1 แห่ง รวมแล้ว 27 แห่ง ซึ่งนอกจากหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ แล้ว ยังมีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ด้วย

 

โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจสำคัญด้านหนึ่งคือ การช่วยเหลือและเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ป่า  ซึ่งมีสัตว์ป่าในความดูแลจำนวน 409 ชนิด จำนวนกว่า 26,600 ตัว กระจายอยู่ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์บึงฉวาก รวม  27 แห่งทั่วประเทศ

 

สำหรับ กิจกรรมสำคัญที่แม็คโคร ดำเนินการเพื่อสานต่อนโยบายการจัดการอาหารส่วนเกินเป็นศูนย์  ประกอบด้วย การบริหารจัดการสินค้าในสาขาเพื่อป้องกันการเกิดเศษอาหารส่วนเกิน การนำอาหารหมดอายุที่จำหน่ายไม่ได้มาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ (EM) – การบริจาคเศษอาหารเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ นำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก อาทิ เทศบาล กรมราชทัณฑ์

 

“ที่ผ่านมา แม็คโคร ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะอาหารสู่การฝังกลบปีละ 22,000 ตัน ส่งผลให้เกิดการดำเนินงานที่หลากหลายเป็นไปตามเป้าหมายความยั่งยืน 2030 นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการนำผลผลิตเกษตรที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนโดยรอบสาขา และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานของเรา ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วย” นางศิริพร กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง