THAI เผยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดประชุมเจ้าหนี้ทางออนไลน์ 12 พ.ค.นี้

THAI เผยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดประชุมเจ้าหนี้ทางออนไลน์ 12 พ.ค.นี้
ทันหุ้น
4 พฤษภาคม 2564 ( 11:27 )
11
THAI เผยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดประชุมเจ้าหนี้ทางออนไลน์ 12 พ.ค.นี้

 

ทันหุ้น-บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งว่าเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)จากเดิมที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นการประชุมเจ้าหนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)โดยจัดขึ้นในวันและเวลาเดิม วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

 

นอกจากนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังได้ขยายระยะเวลาให้เจ้าหนี้สามารถลงมติล่วงหน้าได้ถึงวันที่  7 พฤษภาคม 2564 โดยเจ้าหนี้จะได้รับแจ้งรายละเอียดจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ และ ท่านสามารถอ่านประกาศเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี LED.go.th

 

อนึ่ง ขั้นตอนการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นขั้นตอนสำคัญตามกฎหมาย การบินไทยจะไม่สามารถดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อไปได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนและความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ทั้งหลายที่เพียงพอตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด การบินไทยขอขอบพระคุณเจ้าหนี้ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาพิจารณาและดำเนินการเพื่อลงมติยอมรับแผน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบินไทยจะได้รับแรงสนับสนุนจากทุกท่านเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคครั้งใหญ่ของบริษัทในครั้งนี้ และจะสามารถกลับมาร่วมธุรกิจกับคู่ค้าทั้งหลาย ให้บริการแก่ลูกค้า และประกอบกิจการอย่างแข็งแกร่งได้ต่อไป 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง