รีเซต

สสท.ถก 84 สหกรณ์เจ้าหนี้ 'การบินไทย' วันนี้ เล็งยื่นขอรับชำระหนี้ ก่อนศาลไต่สวนสู่แผนฟื้นฟู

สสท.ถก 84 สหกรณ์เจ้าหนี้ 'การบินไทย' วันนี้ เล็งยื่นขอรับชำระหนี้ ก่อนศาลไต่สวนสู่แผนฟื้นฟู
มติชน
2 มิถุนายน 2563 ( 09:27 )
108
สสท.ถก 84 สหกรณ์เจ้าหนี้ 'การบินไทย' วันนี้ เล็งยื่นขอรับชำระหนี้ ก่อนศาลไต่สวนสู่แผนฟื้นฟู

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)นัดประชุมคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาการลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ (ชสอ.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) สหกรณ์ 5 ลำดับแรก ตัวแทนสหกรณ์ 84 แห่ง รวมทั้งได้เชิญบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เข้ามาให้คำแนะนำกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัท การบินไทยฯ เข้าร่วมการประชุม

 

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ต้องการให้สหกรณ์ทุกแห่งเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนสหกรณ์หลังจากนี้ และเรื่องของการทำเอกสารยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมประชุมตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดประชุมสหกรณ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ต่อไป

 

รวมทั้งจะมีการหารือถึงประเด็นการรวมมูลค่าหนี้ กับเจ้าหนี้รายอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเจ้าหนี้
นายปรเมศวร์กล่าวว่า สหกรณ์เจ้าหนี้ บริษัท การบินไทย 84 แห่ง ได้นำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้ ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท และสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของการบินไทย ที่ลงทุนหุ้นกู้ ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 60,000 ล้านบาท เพื่อยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ก่อนศาลจะนัดไต่สวน และการบินไทยจะเข้าสู่แผนฟื้นฟู วันที่ 17 สิงหาคม 2563

 

ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นแต่ละสหกรณ์ต้องมีการหารือเป็นการภายในอีกครั้ง แต่คาดว่าวันนี้ จะได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และจำนวนของสหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทยทั้งหมดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง