รีเซต

กวางตุ้งทดลอง 'รถไฟแมกเลฟสายท่องเที่ยว' ความเร็วต่ำ-ปานกลาง

กวางตุ้งทดลอง 'รถไฟแมกเลฟสายท่องเที่ยว' ความเร็วต่ำ-ปานกลาง
Xinhua
1 ตุลาคม 2566 ( 01:17 )
71
กวางตุ้งทดลอง 'รถไฟแมกเลฟสายท่องเที่ยว' ความเร็วต่ำ-ปานกลาง

ชิงหย่วน, 30 ก.ย. (ซินหัว) -- เมืองชิงหย่วน มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน ได้เริ่มต้นทดลองการดำเนินงานของทางรถไฟแมกเลฟสายท่องเที่ยว ความเร็วต่ำ-ปานกลาง เมื่อวันพฤหัสบดี (28 ก.ย.) ที่ผ่านมา

รายงานระบุว่าโครงการทางรถไฟแมกเลฟสายนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองชิงหย่วนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยระยะแรกของโครงการดังกล่าวมีระยะทางทั้งหมดราว 8 กิโลเมตร

อนึ่ง ทางรถไฟแมกเลฟสายท่องเที่ยวนี้จะเกื้อหนุนการขนส่งระหว่างสถานีอิ๋นจ่านของทางรถไฟระหว่างเมืองสายกว่างโจว-ชิงหย่วน และรีสอร์ตป่าไม้นานาชาติชิงหย่วน ฉางหลง เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง