รีเซต

เปิด 4 แผนช่วยเหลือแรงงานไทย "เยียวยา-หางานใหม่-ฝึกทักษะ-ดูแลสิทธิประโยชน์"

เปิด 4 แผนช่วยเหลือแรงงานไทย "เยียวยา-หางานใหม่-ฝึกทักษะ-ดูแลสิทธิประโยชน์"
TNN ช่อง16
16 ตุลาคม 2566 ( 12:27 )
75
เปิด 4 แผนช่วยเหลือแรงงานไทย "เยียวยา-หางานใหม่-ฝึกทักษะ-ดูแลสิทธิประโยชน์"

กระทรวงแรงงานเปิด 4 แผนแนวทางเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล "เยียวยา-หางานใหม่-ฝึกทักษะ-ดูแลสิทธิประโยชน์"


นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง มีความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและพี่น้องแรงงานไทยที่ไปทำงานในอิสราเอล ทั้งที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอล


นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนดูแลและให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยให้เร็วที่สุดนั้น ในเรื่องนี้กระทรวงแรงงานได้เริ่มปฏิบัติการแล้ว และได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานในอิสราเอลและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยให้เป็นภารกิจเร่งด่วนที่กระทรวงแรงงานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญเรื่องนี้สูงสุด 


กระทรวงแรงงานได้เริ่มปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยแล้ว โดยมีแนวทางช่วยเหลือ ดังนี้


แนวทางช่วยเหลือปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย


"เยียวยา" 

ให้กับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และอยู่ในความคุ้มครอง โดยเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย กระทรวงแรงงานจ่ายรายละ 15,000 บาท ทันที ตามสิทธิประโยชน์เงินสงเคราะห์ กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนครบสัญญาจ้างจากเหตุสงคราม


"หางานใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ" 

กระทรวงแรงงานจะเจรจาประสานให้กับแรงงานไทยที่ยังไม่หมดสัญญาและประสงค์จะกลับไปทำงานที่อิสราเอล เพื่อให้สามารถกลับไปทำงานได้เมื่อเหตุการณ์สงบ รวมทั้งสอบถามความสมัครใจของแรงงาน

หากไม่ประสงค์กลับไปทำงานที่อิสราเอล สามารถแจ้งความประสงค์มายังกระทรวงแรงงาน เพื่อเดินทางไปทำงานยังประเทศอื่นๆ  ในส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศไทย ทางกระทรวงแรงงานพร้อมหางานให้ โดยสามารถแจ้งมาได้ที่กรมการจัดหางาน


"ฝึกทักษะฝีมือ รองรับอาชีพใหม่" 

กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยแรงงานไทย ที่กลับมาจากอิสราเอลและบุคคลในครอบครัว สามารถติดต่อสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา สกลนคร ศรีสะเกษ บึงกาฬ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู เชียงราย พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี จันทบุรี และนราธิวาส เพื่อเข้ารับการฝึกทักษะด้านอาชีพเสริม และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป


"ดูแลสิทธิประโยชน์ และค่าจ้างค้างจ่าย" 

ในส่วนนี้ได้สั่งการให้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำประเทศอิสราเอล ประสานนายจ้างเพื่อดำเนินการ จ่ายค่าจ้างส่วนที่ยังค้างจ่าย แล้ว อยู่ระหว่างการเจรจา

 

กระทรวงแรงงานยืนยันเจตนารมณ์ว่าเราให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิตของพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานในอิสราเอลทุกคน  และจะให้การช่วยเหลือ ดูแล ทุกท่านที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองตามกฎหมาย
ข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน  

ภาพจาก TNN ONLINE        

ข่าวที่เกี่ยวข้อง