รีเซต

รถไฟ สรุปยอดเดินทางปีใหม่ ทะลุ 3 แสนคน มากกว่าปีก่อน 3.1 หมื่นคน - ภาคใต้เยอะสุด

รถไฟ สรุปยอดเดินทางปีใหม่ ทะลุ 3 แสนคน มากกว่าปีก่อน 3.1 หมื่นคน - ภาคใต้เยอะสุด
ข่าวสด
6 มกราคม 2565 ( 15:13 )
33
รถไฟ สรุปยอดเดินทางปีใหม่ ทะลุ 3 แสนคน มากกว่าปีก่อน 3.1 หมื่นคน - ภาคใต้เยอะสุด

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงภาพรวมจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2564 - 4 ม.ค. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 301,156 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 120,462 คน และเชิงสังคม 180,694 คน เป็นผู้โดยสารขาออก 148,892 คน ผู้โดยสารขาเข้า 152,264 คน

 

โดยเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 91,801 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 82,022 คน สายเหนือ 71,444 คน และสายตะวันออก 36,630 คน ซึ่งภาพรวมการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มีผู้โดยสารใช้บริการตามสถานีต่างๆ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีผู้ใช้บริการ 269,379 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง