TrueID

เปิดรางวัล และวิธีลงทะเบียน "แจ้งเบาะแสการกระทำผิด" รับส่วนแบ่ง 50% จาก กทม.

เปิดรางวัล และวิธีลงทะเบียน "แจ้งเบาะแสการกระทำผิด" รับส่วนแบ่ง 50% จาก กทม.
TrueID
26 พฤศจิกายน 2564 ( 12:02 )
2.5K
เปิดรางวัล และวิธีลงทะเบียน "แจ้งเบาะแสการกระทำผิด" รับส่วนแบ่ง 50% จาก กทม.

หนึ่งกลยุทธ์ที่ภาครัฐนำมาปรับใช้ให้สอดรับกับยุคสมัยที่ทุกคนใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการรับทราบถึงผู้ที่กระทำผิดหรือละเมิดกฎหมาย ก็คือ แจ้งจับได้ส่วนแบ่ง โดยทางกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม  ระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0 วันนี้ trueID จะนำรายละเอียดการแจ้งเบาะแสกระทำผิด มาให้ทุกคนได้ทราบกัน

 

แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งระเบียบดังกล่าวจะครอบคลุมถึง

 

 • การขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
 • การทิ้งขยะในคูคลอง ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
 • การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
 • หาบเร่-แผงลอย ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
 • จอดทิ้งซากรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • การกั๊กที่จอดรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 
โดยล่าสุด การกั๊กที่จอดรถ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  มาตรา 19 กล่าวคือ “ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร”

โดยคำว่า "ถนน" ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือ “ถนนส่วนบุคคล” ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้

 

แจ้งเบาะแสได้ที่ไหน?

โดยหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดดังกล่าวสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที ผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ

 1. โทรศัพท์สายด่วน สำนักเทศกิจ 0 2465 6644
 2. ทางไปรษณีย์ สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600
 3. อีเมล์ city_law@hotmail.com
 4. เว็บไซต์ เทศกิจ
 5. ทางแอปพลิเคชั่น Line http://line.me/R/ti/g/NM4UVW0C2 หรือ Facebook : สำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร
 6. ทางสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง 50 เขตทั่วกทม.

 

วิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์เทศกิจ

1.ไปที่เว็บไซต์เทศกิจ

 

 

2.คลิ๊กที่ปุ่ม "ลงทะเบียน"

 

 

3.กรอกข้อมูลส่วนตัว

 

4.กดยอมรับ

 

หมายเลขโทรศัพท์ ฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต

 • พระนคร โทร : 0-2281-8125 ต่อ 6581 สายต่อ : 6581-3 โทรสาร : 0-2280-7724
 • ดุสิต โทร : 0-2243-1480 สายต่อ : โทรสาร : 0-2243-1480
 • หนองจอก โทร : 0-2543-1180 สายต่อ : 7385-6 โทรสาร : 0-2543-1180
 • บางรัก โทร : 0-2236-7278 สายต่อ : 6209-12 โทรสาร : 0-2236-7278
 • บางเขน โทร : 0-2521-3378 สายต่อ : 5881-3 โทรสาร : 0-2521-3378
 • บางกะปิ โทร : 0-2377-4336 สายต่อ : โทรสาร : 0-2377-5494 ต่อ 5757
 • ปทุมวัน โทร : 0-2215-3889 สายต่อ : 6336 โทรสาร : 0-2215-3889
 • ป้อมปราบศรัตรูพ้าย โทร : 0-2282-8659 สายต่อ : 6430-2 โทรสาร : 0-2282-8659 ต่อ 6432
 • พระโขนง โทร : 0-2333-0737 สายต่อ : 6530-1 โทรสาร : 0-2333-0737
 • มีนบุรี โทร : 0-2540-7490 สายต่อ : 6683-4 โทรสาร : 0-2914-5837
 • ลาดกระบัง โทร : 0-2326-7708 สายต่อ : 6883-5 โทรสาร : 0-2326-7708
 • ยานนาวา โทร : 0-2294-5363 สายต่อ : 6734-6 โทรสาร : 0-2294-5363
 • สัมพันธวงศ์ โทร : 0-2235-2831, 0-2237-4540 สายต่อ : 7180-2 โทรสาร :
 • พญาไท โทร : 0-2279-4141 สายต่อ : 6481 โทรสาร : 0-2279-4141 ต่อ 6482
 • ธนบุรี โทร : 0-2890-1196 สายต่อ : 5633-4 โทรสาร : 0-2890-1196
 • บางกอกใหญ่ โทร : 0-2868-2834 สายต่อ : 5732-3, 5745 โทรสาร : 0-2868-2834
 • ห้วยขวาง โทร : 0-2275-9189 สายต่อ : 7483-4 โทรสาร :
 • คลองสาน โทร : 0-2438-1472 สายต่อ : 5082-4 โทรสาร : 0-2437-3862
 • ตลิ่งชัน โทร : 0-2433-6209 สายต่อ : 5482-4 โทรสาร : 0-2433-6209
 • บางกอกน้อย โทร : 0-2433-0736 สายต่อ : 5684-7 โทรสาร : 0-2433-0736
 • บางขุนเทียน โทร : 0-2416-4265 สายต่อ : 5833-35 โทรสาร : 0-2415-3511
 • ภาษีเจริญ โทร : 0-2413-0565 สายต่อ : 6632 โทรสาร : 0-2413-0565 ต่อ 6634
 • หนองแขม โทร : 0-2421-6400 สายต่อ : 7331-2 โทรสาร : 0-2421-6400
 • ราษฎร์บูรณะ โทร : 0-2428-4747,0-2428-4884 สายต่อ : 6830-2 โทรสาร :
 • บางพลัด โทร : 0-2434-6366 สายต่อ : 6185-6 โทรสาร :
 • ดินแดง โทร : 0-2245-3367 สายต่อ : 5382-4 โทรสาร : 0-2247-5448
 • บึงกุ่ม โทร : 0-2364-7351 สายต่อ : 6285, 6287 โทรสาร : 0-2364-7351
 • สาทร โทร : 0-2212-1947 สายต่อ : 7235-7 โทรสาร : 0-2211-9333 ต่อ 7237
 • บางซื่อ โทร : 0-2586-9981 สายต่อ : 6031-3 โทรสาร : 0-2585-7013
 • จตุจักร โทร : 0-2513-9956 สายต่อ : 5232-3 โทรสาร : 0-2513-9956
 • บางคอแหลม โทร : 0-2291-0288 สายต่อ : 5933 โทรสาร :
 • ประเวศ โทร : 0-2328-7150 ต่อ 6383-4 สายต่อ : 6382-3 โทรสาร : 0-2328-7150 ต่อ 6383
 • คลองเตย โทร : 0-2249-7566 สายต่อ : 5031-2 โทรสาร : 0-2249-7566
 • สวนหลวง โทร : 0-2321-8697 สายต่อ : 7083-5 โทรสาร : 0-2321-8697
 • จอมทอง โทร : 0-2427-6537 สายต่อ : 5284-5 โทรสาร : 0-2427-6537
 • ดอนเมือง โทร : 0-2565-9409 สายต่อ : 5323 โทรสาร : 0-2565-9409
 • ราชเทวี โทร : 0-2354-4194 สายต่อ : 6782-3 โทรสาร : 0-2354-4194
 • ลาดพร้าว โทร : 0-2539-7774 สายต่อ : 6933-5 โทรสาร : 0-2539-7774
 • วัฒนา โทร : 0-2381-2136 สายต่อ : 7010-1 โทรสาร : 0-2391-0317 ต่อ 7012
 • บางแค โทร : 0-2454-5801 สายต่อ : 5986, 5988 โทรสาร : 0-2454-5801
 • หลักสี่ โทร : 0-2576-1447 สายต่อ : 7430-2 โทรสาร : 0-2576-1447
 • สายไหม โทร : 0-2158-7359 สายต่อ : 7263 โทรสาร : 0-2158-7358
 • คันนายาว โทร : 0-2379-9954 สายต่อ : 5182-3 โทรสาร : 0-2379-9955
 • สะพานสูง โทร : 0-2917-4630 สายต่อ : 7139 โทรสาร : 0-2971-4630 ต่อ 7138
 • วังทองหลาง โทร : 0-2538-5350 สายต่อ : 6986-8 โทรสาร : 0-2538-5350 ต่อ 6988
 • คลองสามวา โทร : 0-2548-0331 สายต่อ : 5134-6 โทรสาร : 0-2548-0331
 • บางนา โทร : 0-2173-5263 สายต่อ : 6079-81 โทรสาร : 0-2173-5263
 • ทวีวัฒนา โทร : 0-2441-4736 สายต่อ : 5533 โทรสาร : 0-2441-4736
 • ทุ่งครุ โทร : 0-2464-4394 สายต่อ : 5585-6 โทรสาร : 0-2464-4394
 • บางบอน โทร : 0-2450-3273 สายต่อ : 6108-9 โทรสาร : 0-2450-3291

 

หลักฐานที่ใช้

โดยต้องมีหลักฐานอาทิ ภาพถ่าย หรือวีดีโอที่แสดงถึงการกระทำผิดที่ชัดเจนประกอบด้วย เช่น หมายเลขทะเบียนรถคันที่กระทำผิด วัน เวลา และสถานที่กระทำผิด และบุคคลที่กระทำผิด

 

รางวัลที่ได้

สำหรับรางวัลนำจับที่ผู้แจ้งความจะได้รับจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าปรับนั้น จะได้รับภายหลังจากที่ผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับแล้ว ซึ่งหากผู้ต้องหาชำระค่าปรับในวันเดียวกันผู้แจ้งความ ก็จะได้รับรางวัลนำจับภายในวันเดียวกันด้วย หากผู้ต้องหามีการชำระค่าปรับภายหลัง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผลการดำเนินการทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้แจ้งความได้ทราบ เพื่อมารับเงินรางวัลนำจับต่อไป

 

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ระเบียบ - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 >>> Click

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง