รีเซต

เทศบาลนครอุบลฯ มอบเงิน 2.5 ล้านบาท สนับสนุนต้นเทียนและขนวนแห่เทียนพรรษา ปี 2565

เทศบาลนครอุบลฯ มอบเงิน 2.5 ล้านบาท สนับสนุนต้นเทียนและขนวนแห่เทียนพรรษา ปี 2565
มติชน
22 มิถุนายน 2565 ( 16:35 )
15
เทศบาลนครอุบลฯ มอบเงิน 2.5 ล้านบาท สนับสนุนต้นเทียนและขนวนแห่เทียนพรรษา ปี 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี น.ส.พิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนต้นเทียนพรรษา และขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา”

 

ทั้งนี้ ในปี 2563 – 2564 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่อเนื่องกันมา เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 สำหรับในปีนี้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเหมือนทุกปี

 

น.ส.พิศทยา ไชยสงคราม กล่าวว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นผู้ให้การสนับสนุนต้นเทียน และขบวนแห่เทียนพรรษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 12 ต้น ประกอบด้วยต้นเทียนขนาดใหญ่ จำนวน 4 ต้น ให้การสนับสนุนต้นละ 200,000 บาท ,ต้นเทียนขนาดกลาง จำนวน 7 ต้น ให้การสนับสนุนต้นละ 150,000 บาท ,ต้นเทียนขนาดเล็ก จำนวน 1 ต้น ให้การสนับสนุนต้นละ 100,000 บาท และขบวนแห่ จำนวน 12 ขบวน ให้การสนับสนุนขบวนละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,550,000 บาท

 

น.ส.พิศทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดให้รับผิดชอบในด้านการตกแต่งเมือง กองอำนวยการ สถานที่ตั้งต้นเทียน การปล่อยขบวนแห่ การดูแลด้านความสะอาด จัดตั้งกองอำนวยการดูแลนักท่องเที่ยว และประชาชนที่มาร่วมงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับการการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในปีนี้และในโอกาสนี้ ขอฝากพี่ น้อง ประชาชนทุกชุมชน สถานศึกษา ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยว ร่วมเป็นเจ้าภาพดูแลประชาชน นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้เกิดความประทับใจ และในปีต่อไปจะกลับมาเที่ยวอีกครั้ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง