รีเซต

สงขลา ตรวจคัดกรองเข้มแนวพรมแดน ป้องโควิดระบาดรอบ2 กลับไทยแล้วกว่า7พันคน

สงขลา ตรวจคัดกรองเข้มแนวพรมแดน ป้องโควิดระบาดรอบ2 กลับไทยแล้วกว่า7พันคน
มติชน
19 กรกฎาคม 2563 ( 10:58 )
45
สงขลา ตรวจคัดกรองเข้มแนวพรมแดน ป้องโควิดระบาดรอบ2 กลับไทยแล้วกว่า7พันคน

สงขลา ตรวจคัดกรองเข้มแนวพรมแดน ป้องโควิดระบาดรอบ2 กลับไทยแล้วกว่า7พันคน

จังหวัดสงขลาขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามวิถีใหม่ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะกลับมาระบาดรอบสอง ในขณะที่การเดินทางกลับภูมิลำเนาของคนไทยในประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ต้องมีมาตรการที่คัดกรองเข้มข้น โดยมีผู้เดินทางกลับมาแล้ว 7300 คน ไม่พบติดเชื้อโควิด19แต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองด้านสุขภาพ บริเวณด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น เพื่อคัดกรองคนไทยในมาเลเซีย ที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศผ่านทางด่านพรมแดนแห่งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดในรอบที่ 2 ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพบว่า ตั้งแต่ 18 เมษายน จนถึงปัจจุบัน มีคนไทยเดินทางกลับจากมาเลเซียแล้ว 7,387 คน ทั้งหมดผ่านการกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐเป็นเวลา 14 วัน และไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 แต่อย่างใด โดยพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้เดินทางกลับมาลดน้อยลง จากที่ลงทะเบียนไว้วันละ 100 คน แต่พบว่าเดินทางกลับมาจริงเพียงวันละ 40-70 คนเท่านั้น

ขณะที่ นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปให้เป็นนิสัยด้วยชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) แม้ว่าประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาระยะหนึ่ง แต่เนื่องจากภายหลังการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระยะที่ 5 ทำให้ประชาชน เกิดความชะล่าใจ และขาดความใส่ใจต่อมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดในระลอกที่สองต่อไปได้

โดยเน้นย้ำใช้หลัก 6 ประการ ได้แก่ 1.รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร 2.สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ 3.หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจล 4.หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด โดยเฉพาะบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 5. หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรืออย่างน้อยล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือผงซักฟอกและ 6. ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง