รีเซต

ไทยยูเนี่ยน ได้รับการจัดอันดับติด 1 ในบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุดในโลก

ไทยยูเนี่ยน ได้รับการจัดอันดับติด 1 ในบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุดในโลก
ข่าวสด
19 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:57 )
44
ไทยยูเนี่ยน ได้รับการจัดอันดับติด 1 ในบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุดในโลก

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับติด 1 ในบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุดในโลก ระดับโกลด์ คลาส (Gold Class) ในรายงาน The Sustainability Yearbook 2021 ของ S&P Global

 

นางแดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน เปิดเผยว่า ไทยยูเนี่ยนติด 1 บริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุดในโลก ระดับโกลด์ คลาส (Gold Class) ในรายงาน The Sustainability Yearbook 2021 ของ S&P Global ที่มีการประเมินบริษัทมากกว่า 7,000 บริษัท จาก 61 อุตสาหกรรมทั่วโลก โดยได้อันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับประเด็นด้านสังคม ซึ่งประเมินเรื่องสิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยอาชีวอนามัย

 

และได้อันดับ 2 ทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมเรื่องกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรจุภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ และประเด็นด้านเศรษฐกิจและธรรมภิบาล ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสุขภาพและโภชนาการ การจัดการเรื่องนวัตกรรม และการจัดการในห่วงโซ่อุปทาน โดย ไทยยูเนี่ยน เป็น 1 ใน 5 บริษัทอาหารทะเลชั้นนำของโลกที่ได้ระดับโกลด์ คลาส ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

 

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจของบริษัทไทยยูเนียน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และแม้ว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกและต่อธุรกิจของเราเมื่อปีที่ผ่านมา แต่เรายังให้ความสำคัญต่อดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก”

 

ขณะที่โควิด-19 มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของไทยยูเนี่ยน แต่บริษัทยังคงดำเนินโครงการและนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาด้านความยั่งยืน ซึ่งขณะเดียวกัน ไทยยูเนี่ยนได้มีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโดยการบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารไปทั่วโลก พร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมทั้งสิ่งของจำเป็นต่างๆ ที่มอบให้กับโรงพยาบาลที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่

 

การได้รับการยกย่องจาก S&P Global นี้ เกิดขึ้นภายหลังที่ไทยยูเนี่ยนได้รับคัดเลือกติดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน เป็นการตระหนักว่าความยั่งยืนไม่ใช่เพียงการรวมแนวทางการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของบริษัทไว้เท่านั้น แต่ยังกลายเป็นวิธีการที่บริษัทใช้ดำเนินธุรกิจอีกด้วย ในปี 2563 ไทยยูเนี่ยนยังติดอันดับ 2 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารของโลกจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคัดเลือกติดอยู่ในดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง