TrueID

โรงเรียนหลายแห่ง ในโคราช ขอเลื่อนเปิดเทอม หวั่น 'โควิด' แพร่หนัก

โรงเรียนหลายแห่ง ในโคราช ขอเลื่อนเปิดเทอม หวั่น 'โควิด' แพร่หนัก
ข่าวสด
29 ตุลาคม 2564 ( 13:35 )
32
โรงเรียนหลายแห่ง ในโคราช ขอเลื่อนเปิดเทอม หวั่น 'โควิด' แพร่หนัก

ข่าววันนี้ 29 ต.ค. 2564 ที่ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จ.นครราชสีมา แพทย์หญิงอารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 159 ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 5 ราย และสัมผัสผู้ป่วย 154 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 29,830 ราย รักษาหาย 27,845 ราย ยังรักษาอยู่ 1,761 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ร่วมเสียชีวิตสะสม 224 ราย

 

ทั้งนี้ในระเบียบวาระเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาในพื้นที่ 32 อำเภอ จ.นครราชสีมา รูปแบบ “ออนไซด์” กำหนดวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ ปรากฏว่ามีสถานศึกษาหลายแห่งได้แจ้งขอเลื่อนการเปิดเรียน โดยนายประยงค์ ประทุมวัน ผอ.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ระบุสถานการณ์ โควิด ยังไม่น่าไว้วางใจ และจ.นครราชสีมา ยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 

เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นการระมัดระวังป้องกันนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤศจิกายน ในรูปแบบออนไลน์และอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

 

 

นายวิลาศ ดวงเงิน ผอ.โรงเรียนสุรนารีวิทยา ชี้แจงความคืบหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ให้นักเรียนในวันที่ 29 ตุลาคม เพื่อให้สามารถกลับมาสู่สภาพการเรียนการสอนตามปกติได้ปลอดภัย และพบคลัสเตอร์ใหม่ในหลายพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย วันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.srn.ac.th

 

นายไกรศร ทองมูลชัย ผอ.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ระบุว่า ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดต่อเนื่อง เพื่อความตระหนักถึงความปลอดภัย วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน เปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ หากมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจะแจ้งทางเว็บไซต์ www.bunlua.ac.th หรือผ่านครูที่ปรึกษา

 

ด้านนายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกอบจ.นครราชสีมา ในฐานะกำกับดูแลโรงเรียนมัธยม 58 แห่ง กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์โดยรวม พบโรงเรียนหลายแห่งได้ดำเนินมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แต่หลายพื้นที่ยังพบการแพร่ระบาดลักษณะคลัสเตอร์ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัย วันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน ให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ก่อน

 

ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จำนวน 225 แห่ง การจัดการเรียนการสอนให้ใช้รูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้สถานศึกษาเอกชนชื่อดัง โรงเรียนมารีย์วิทยา และโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ชี้แจงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ให้กับนักเรียนยังไม่ทั่วถึงจึงให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เช่นกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง