รีเซต

สมอ. เข้มมาตรฐานเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ลดความเสี่ยงการเกิดอันตราย

สมอ. เข้มมาตรฐานเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ลดความเสี่ยงการเกิดอันตราย
ข่าวสด
17 มิถุนายน 2563 ( 15:56 )
398
สมอ. เข้มมาตรฐานเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ลดความเสี่ยงการเกิดอันตราย

 

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ว่า กมอ. มีมติเห็นชอบมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งม้าหมุน และอุปกรณ์โยกเพิ่มเติมอีก 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานชิงช้า และกระดานลื่น หลังจากที่ได้เคยประกาศใช้แล้ว 2 มาตรฐาน เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา คาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนพ.ย. 2563 นี้

 

นอกจากนี้ สมอ. มีแผนที่จะกำหนดมาตรฐานชุดเครื่องเล่นสนามสาธารณะทั้งหมด 6 เรื่อง สำหรับอีก 2 เรื่อง คือ มาตรฐานอุปกรณ์ปีนป่ายและบาโหน และมาตรฐานเครื่องเล่นรวม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 พบว่า ในแต่ละปีมีเด็กได้รับบาดเจ็บจากการเล่นในสนามเด็กเล่นไม่น้อยกว่า 34,000 คน ซึ่งการประกาศมาตรฐานเครื่องเล่นสนามทั้งหมดนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องเล่นสาธารณะในโรงเรียน หรือสนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน หรือชุมชนต่างๆ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อเด็กจากการเล่น ตลอดจนช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการให้กับเด็กได้ดียิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้ มาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สำคัญในหลายๆ ด้าน เช่น โครงสร้างต้องมีความแข็งแรงและมีความสมดุล ลักษณะของเครื่องเล่นแต่ละชนิดต้องมีพื้นผิวเรียบ ไม่มีส่วนยื่นล้ำออกมา และมีวัสดุป้องกันขอบคมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กในระหว่างการเล่น ต้องไม่มีช่องว่างหรือรูที่อาจทำให้นิ้วเด็กติดได้ ความสูงของเครื่องเล่นจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนด เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการตกกระแทก มือจับและที่วางเท้าต้องมีความแน่นหนา

 

ในส่วนของม้าหมุนจะต้องมีความเร็วในการหมุนเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันการหมุนเร็วจนเกิดอันตราย เช่น ร่วงหล่นจากม้าหมุน รวมถึงวัสดุ หรือสีที่นำมาใช้จะต้องได้มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น เป็นต้น

 

ดังนั้น ผู้ผลิตจะต้องจัดทำคำแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง และรายการส่วนประกอบทั้งหมดอย่างชัดเจน และครอบคลุมความปลอดภัยอย่างถูกต้อง รวมทั้งคู่มือการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และคำแนะนำเรื่องการซ่อมแซม เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้งาน หรือการติดตั้งผิดวิธีทำให้เกิดอันตรายจากการใช้งานได้

 

อย่างไรก็ตาม นอกจากบอร์ด สมอ. จะเห็นชอบมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งม้าหมุน และอุปกรณ์โยกแล้ว เช่น กระดานหก ม้าโยก และเครื่องเล่นสปริง ยังได้เห็นชอบมาตรฐานอื่นๆ เพิ่มอีก 41 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร กระเบื้องเซรามิก เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์ และพื้นสังเคราะห์ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง