วธ.สระแก้ว เผยเก็บ 'ทับหลังปราสาทเขาโล้น' ไว้ที่เดิม หรือ พช.พระนครก็ได้ น้อมรับการตัดสินใจของส่วนกลาง

วธ.สระแก้ว เผยเก็บ 'ทับหลังปราสาทเขาโล้น' ไว้ที่เดิม หรือ พช.พระนครก็ได้ น้อมรับการตัดสินใจของส่วนกลาง
มติชน
31 พฤษภาคม 2564 ( 15:37 )
44
วธ.สระแก้ว เผยเก็บ 'ทับหลังปราสาทเขาโล้น' ไว้ที่เดิม หรือ พช.พระนครก็ได้ น้อมรับการตัดสินใจของส่วนกลาง

กรณีสหรัฐอเมริกาส่งคืน ทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว ให้ไทยตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมจัดพิธีบวงสรวงช่วงเย็นวันที่ 31 พฤษภาคม โดยเบื้องต้นกรมศิลปากรมีแนวคิดว่าหลังการบวงสรวงและจัดแสดงให้ประชาชนเข้าชมที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (พช.) พระนคร จะเก็บรักษาไว้ใน พช.พระนครต่อไป โดยทำแบบจำลองเพื่อให้ท้องถิ่นนำไปจัดแสดง ด้วยเหตุผลด้านการเก็บรักษาโบราณวัตถุที่ดีกว่านั้น

 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นางสาวสุวิภา ปุณณะเวส วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ในฐานะวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ตนมีแนวความคิด 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ในลักษณะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอยากจะให้ประดิษฐานอยู่ที่ปราสาทเขาโล้น เพราะจะทำให้สระแก้วมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนการดูแลรักษาเมื่อนำไปประดิษฐานที่ปราสาทเขาโล้นจริงๆ จังหวัดสระแก้วหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชาวบ้าน จะต้องดูแลรักษาอย่างดี

 

 

นางสาวสุวิภากล่าวว่า และอีกความคิดหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกระทรวงวัฒนธรรม หรือคณะกรรมการในส่วนกลางว่าควรนำมาไว้ที่ปราสาทเขาโล้นหรือไม่ ถ้ายินดี เราก็ปฏิบัติตามของพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการบวงสรวงมีการแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ นักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มมากขึ้นในกรณีที่โรคโควิด-19 ลดลงแล้ว แต่กรณีที่โรคโควิด-19 ยังอยู่ คงยังทำอะไรไม่ได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ แต่เราก็อยู่ในพื้นที่เราก็น้อมรับปฏิบัติได้ทั้ง 2 ทาง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง