อาคารผู้โดยสารหลังใหญ่สุดของ 'สนามบินทิเบต' เปิดให้บริการแล้ว

อาคารผู้โดยสารหลังใหญ่สุดของ 'สนามบินทิเบต' เปิดให้บริการแล้ว
Xinhua Thai
8 สิงหาคม 2564 ( 11:09 )
25
อาคารผู้โดยสารหลังใหญ่สุดของ 'สนามบินทิเบต' เปิดให้บริการแล้ว

 

ลาซา, 8 ส.ค. (ซินหัว) -- อาคารผู้โดยสารหลังใหญ่ที่สุดของท่าอากาศยานในเขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เริ่มเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันเสาร์ (7 ส.ค.) หลังดำเนินการก่อสร้างมานานกว่า 3 ปี

อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของท่าอากาศยานลาซา ก้งกา (Lhasa Gonggar Airport) ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัวหากมองจากด้านบน จะช่วยให้ท่าอากาศยานฯ สามารถบรรลุเป้าหมายรองรับผู้โดยสาร 9 ล้านคน รวมทั้งสินค้าและไปรษณีย์อีก 80,000 ตันภายในปี 2025

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานลาซา ก้งกา ซึ่งเป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดในทิเบต ตั้งอยู่ในอำเภอก้งกาของเมืองซานหนาน ใกล้กับนครลาซา เมืองเอกของทิเบต

อนึ่ง ตั้งแต่ปลายปี 2012 จีนได้ขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในทิเบต และจนถึงปัจจุบัน ทิเบตมีบริการเส้นทางบินรวม 130 เส้นทาง เชื่อมโยง 61 เมือง โดยในปี 2020 ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเหล่านี้รวมอยู่ที่ 5.18 ล้านครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง