จีนเผยรายได้สุทธิผู้ยากไร้โตต่อเนื่อง หลังย้ายถิ่นฐานตามแผนขจัดยากจน

จีนเผยรายได้สุทธิผู้ยากไร้โตต่อเนื่อง หลังย้ายถิ่นฐานตามแผนขจัดยากจน
Xinhua Thai
4 ธันวาคม 2563 ( 10:56 )
24
จีนเผยรายได้สุทธิผู้ยากไร้โตต่อเนื่อง หลังย้ายถิ่นฐานตามแผนขจัดยากจน

ปักกิ่ง, 3 ธ.ค. (ซินหัว) -- คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) เผยว่ากลุ่มคนยากไร้ของจีนที่เข้าร่วมโครงการย้ายถิ่นฐานเพื่อขจัดความยากจน มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

จ้าวเฉินซิน เลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน แถลงข่าวในวันพฤหัสบดี (3 ธ.ค.) ว่ารายได้สุทธิเฉลี่ยของคนยากไร้เพิ่มขึ้นจาก 4,221 หยวน (ประมาณ 19,430 บาท) ต่อปีในปี 2016 เป็น 9,313 หยวน (ประมาณ 42,870 บาท) ในปี 2019 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 30.2จางหยิ่ง เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสังคม เผยว่าจีนพยายามเพิ่มโอกาสการจ้างงานในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานมาโดยตลอด โดยใช้มาตรการสนับสนุนมากมายเพื่อช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และพัฒนาทักษะอาชีพของตนทางกระทรวงร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการขยายโอกาสการจ้างงาน ลดภาษี จัดหาเงินทุน และดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพที่ตรงจุดสำหรับกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานจนถึงปัจจุบัน มาตรการต่างๆ ข้างต้นช่วยให้ผู้ยากไร้จำนวน 3.58 ล้านคนมีงานทำภายใต้โครงการย้ายถิ่นฐานจีนได้ช่วยเหลือคนยากไร้ให้ย้ายถิ่นจากพื้นที่ที่ห่างไกลไปยังสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขจัดความยากจนอย่างแท้จริงภายในสิ้นปี 2020 ข้อมูลทางการเผยว่า ระหว่างแผนระยะห้าปี ฉบับที่ 13 (2016-2020) จีนใช้งบประมาณไปราว 6 แสนล้านหยวน (ประมาณ 2.76 ล้านล้านบาท) ในโครงการย้ายถิ่นฐานเพื่อขจัดความยากจน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง