รีเซต

เตือน! ช่วงฝนตก กินอาหารไม่สุก ค้างคืน เสี่ยงอุจจาระร่วง

เตือน! ช่วงฝนตก กินอาหารไม่สุก ค้างคืน เสี่ยงอุจจาระร่วง
TNN ช่อง16
28 กันยายน 2565 ( 15:29 )
52
เตือน! ช่วงฝนตก กินอาหารไม่สุก ค้างคืน เสี่ยงอุจจาระร่วง

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ เตือนช่วงฝนตก กินอาหารไม่สุก ค้างคืน เสี่ยงอุจจาระร่วง พบป่วยแล้ว 410,699 ราย

วันนี้ (28 ก.ย.65) กรมควบคุมโรค เผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ฉบับที่ 37/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 39 (วันที่ 25 ก.ย. - 1 ต.ค. 65) ระบุว่า

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในปีนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 กันยายน 2565) พบผู้ป่วยแล้ว 410,699 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 620.66 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย

อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.45 พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี (16.42%) รองลงมาคือ มากกว่า 65 ปี (15.25%) และ 25-34 ปี (13.56%) ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ 

สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานเหตุการณ์โรคอุจจาระร่วงเป็นกลุ่มก้อนจำนวน 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์การระบาดในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี พบผู้ป่วย จำนวน 421 ราย ผลตรวจพบเชื้อ Rotavirus และเหตุการณ์จากการประชุมอบรมในจังหวัดนครพนม พบผู้ป่วย จำนวน 12 ราย

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในระยะนี้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงสลับกับมีฝนตก อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าหากประชาชนรับประทานอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุก อาหารค้างคืน อาหารที่ปรุงโดยไม่ถูกสุขลักษณะ

โดยเฉพาะในการจัดเลี้ยงอาหารในคนหมู่มาก เช่นกลุ่มนักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ค่าย หรือเรือนจำ อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคอุจจาระร่วง   กรมควบคุมโรค 

ขอแนะนำว่า ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ขอให้ประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่รับประทานอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ ดื่มน้ำสะอาดที่ได้รับมาตรฐาน ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ก่อน-หลังการเตรียมอาหาร และหลังขับถ่าย  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN Online


ข่าวที่เกี่ยวข้อง