กษัตริย์มาเลเซียกริ้ว รัฐบาลยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด โดยพระองค์ไม่ได้พระราชทานอนุญาต

กษัตริย์มาเลเซียกริ้ว รัฐบาลยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด โดยพระองค์ไม่ได้พระราชทานอนุญาต
TNN World
30 กรกฎาคม 2564 ( 09:24 )
52
กษัตริย์มาเลเซียกริ้ว รัฐบาลยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด โดยพระองค์ไม่ได้พระราชทานอนุญาต

Malaysia: สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ สุลต่าน อาห์หมัด ชาห์ ทรงตรัสว่า ไม่ได้พระราชทานอนุญาตให้รัฐบาลยกเลิกพระราชกฤษฎีกาสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโควิด-19 พร้อมทรงวิจารณ์รัฐบาล ที่ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ

 

 

 

แถลงการณ์สำนักพระราชวังมาเลเซียระบุว่า สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ สุลต่าน อาห์หมัด ชาห์ ตรัสว่า พระองค์พระราชทานอนุญาต เพียงให้รัฐบาลเสนอยกเลิกพระราชบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉิน และอภิปรายในรัฐสภาเท่านั้น

 

 

 

แต่เมื่อวันจันทร์ (26 กรกฎาคม) รัฐมนตรีกฎหมายมาเลเซีย ทากิยุดดิน ฮัสซัส กลับเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นพ้องให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 สิงหาคมนี้

 

 

แต่คำประกาศดังกล่าว ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบในรัฐสภาก่อน ซึ่งหากผ่านการอภิปรายในสภา ก็อาจไม่สามารถยกเลิกประกาศฯ ได้ เพราะแม้นายกรัฐมนตรีมห์ยิดดิน ยัสซิน จะครองเสียงข้างมาก แต่เสียงฝ่ายรัฐบาลค่อนข้างแตก

 

 

นับแต่เดือนมกราคม สุลต่าน อาห์หมัด ชาห์ พระราชทานอนุญาตบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับเพื่อควบคุมโควิด-19 ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย รวมถึงพระราชกฤษฎีกาสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย แต่ครั้งนี้ รัฐบาลกลับประกาศยกเลิก โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของพระองค์

 

 

กษัตริย์มาเลเซียตรัสว่า รัฐบาล “เร่งรีบ” ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา จนทำให้รัฐสภาสับสน และเป็นการบั่นทอนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

 

 

“สมเด็จพระราชาธิบดีทรงย้ำว่า คำประกาศของรัฐมนตรีกฎหมาย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2021 ไม่เป็นความจริง และชักนำสมาชิกรัฐสภาไปในทางที่ผิด” แถลงการณ์ สำนักราชวงศ์ กล่าว

 

 

“สมเด็จพระราชาธิบดีทรงโทมมนัส...ที่รัฐสภายกเลิกพระราชกฤษฎีกาสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด ที่พระองค์พระราชทานอนุญาตในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน และนี่เป็นการยกเลิก โดยที่พระองค์ไม่ได้พระราชทานอนุญาตก่อน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง