TrueID

จีนออกมาตรการกำจัดจุดอ่อน หนุน 'บริการเพื่อการใช้ชีวิต' ของประชาชน

จีนออกมาตรการกำจัดจุดอ่อน หนุน 'บริการเพื่อการใช้ชีวิต' ของประชาชน
Xinhua Thai
3 พฤศจิกายน 2564 ( 11:55 )
21
จีนออกมาตรการกำจัดจุดอ่อน หนุน 'บริการเพื่อการใช้ชีวิต' ของประชาชน

ปักกิ่ง, 3 พ.ย. (ซินหัว) -- ทางการจีนริเริ่มมาตรการชุดใหม่เพื่อกำจัดจุดอ่อนในภาคธุรกิจบริการเพื่อการใช้ชีวิตของประเทศ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเอกสารจากทางการจีน เมื่อวันอังคาร (2 พ.ย.) ระบุ 30 มาตรการที่ครอบคลุม 9 ด้าน อาทิ การส่งเสริมบริการช่วยเหลือผู้สูงอายุด้านอาหารและปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันในเมืองใหญ่ เพื่อให้บริการประเภทนี้ครอบคลุมกว่าร้อยละ 80 ของชุมชนภายใน 5 ปี พร้อมสนับสนุนภาคเอกชนร่วมพัฒนาบริการดูแลเด็กในเขตเมืองนอกจากนั้นเอกสารยังย้ำความสำคัญของการพยายามเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริการสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เพิ่มบริการเพื่อการใช้ชีวิตที่รอบด้าน และพัฒนาบริการชุมชนอย่างแข็งขันเพื่อความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยชุดมาตรการกำจัดจุดอ่อนนี้ยังครอบคลุมการพัฒนาสถานบริการระดับชุมชน จัดตั้งโครงการขนาดใหญ่ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยึดตลาดเป็นหลัก อ้างอิงกฎหมาย และเป็นสากลเอกสารยังให้คำมั่นด้านการสนับสนุนทางงบประมาณ การเงิน และการลงทุน รวมถึงการพัฒนากลไกประสานงานเพื่อกระตุ้นธุรกิจบริการเพื่อการใช้ชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง