รีเซต

จีนออกมาตรการสนับสนุน 'บริการด้านกฎหมาย' แก่ผู้สูงอายุ

จีนออกมาตรการสนับสนุน 'บริการด้านกฎหมาย' แก่ผู้สูงอายุ
Xinhua
5 พฤษภาคม 2567 ( 18:39 )
18
จีนออกมาตรการสนับสนุน 'บริการด้านกฎหมาย' แก่ผู้สูงอายุ

  (แฟ้มภาพซินหัว : ผู้สูงอายุสองคนกับสุนัขบำบัดที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 12 มี.ค. 2023) 

ปักกิ่ง, 5 พ.ค. (ซินหัว) -- จีนกำลังเพิ่มการยกระดับบริการทางกฎหมายสาธารณะที่ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศ พร้อมออกหนังสือเวียนสรุปมาตรการเฉพาะด้านหลายประการ

หนังสือเวียนข้างต้น ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันของหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงกิจการพลเรือนของจีน ตั้งเป้าปรับปรุงการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศ

หนังสือเวียนระบุว่าผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง หรือเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว ล้วนมีสิทธิ์ร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ ไม่ว่าจะมีสถานะทางการเงินเช่นไร โดยภาครัฐจะให้ความสำคัญกับคดีการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเป็นอันดับต้นๆ ทั้งในด้านการรับคำร้อง การพิจารณา และการมอบฉันทะ

หนังสือเวียนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขข้อขัดแย้งและข้อพิพาทอันส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุตั้งแต่ระยะแรกๆ ซึ่งครอบคลุมด้านการแต่งงาน การให้ความช่วยเหลือ และการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลบุตรหลาน เป็นต้น

ทั้งนี้ หนังสือเวียนได้เรียกร้องให้มีกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องและการส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุในทุกภาคส่วนของสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง