กองปราบเตือน ห้ามโอนสิทธิ 'เราชนะ' แลกเงินสด-ซื้อขายสิทธิ อาจผิดฐาน 'ฉ้อโกง'

กองปราบเตือน ห้ามโอนสิทธิ 'เราชนะ' แลกเงินสด-ซื้อขายสิทธิ อาจผิดฐาน 'ฉ้อโกง'
มติชน
22 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:08 )
355
กองปราบเตือน ห้ามโอนสิทธิ 'เราชนะ' แลกเงินสด-ซื้อขายสิทธิ อาจผิดฐาน 'ฉ้อโกง'

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เฟซบุ๊ก กองปราบปราม ได้โพสต์แจ้งเตือน เตือนภัยเราชนะ ว่า

“โครงการ “เราชนะ” เป็นโครงการที่รัฐบาล จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งโครงการนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการ จำนวน 31.1 ล้าน คน จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับ ม.ค.-ก.พ. 2564 รวมเป็นเงินทั้งหมด 7,000 บาท

 

ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ทำให้สิทธิที่ท่านได้รับจากโครงการนั้นเป็นสิทธิ์จำเพาะบุคคล ไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนหรือมอบให้กับผู้อื่นได้ เช่นเดียวกับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

ทางกองปราบปราม จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า สิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” นั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ผู้ที่รับซื้อสิทธิ์ และผู้ที่ขายสิทธิ์ อาจมีความผิดฐาน “ฉ้อโกง” และหากเป็นการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ก็อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ อีกด้วย

 

สำหรับผู้ไม่มี สมาร์ทโฟน สามารถนำบัตรประชาชน แบบ Smart Card ไปลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ผ่าน ธนาคารของรัฐ ประกอบด้วย ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดความแออัด ให้ประชาชนที่มีสิทธิสามารถร่วมโครงการเราชนะได้ทั่วถึง”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง