รีเซต

'ทะเลสาบโผหยาง' พบปลามากขึ้น หลังสั่งห้ามทำประมง

'ทะเลสาบโผหยาง' พบปลามากขึ้น หลังสั่งห้ามทำประมง
Xinhua
19 สิงหาคม 2565 ( 17:52 )
75
'ทะเลสาบโผหยาง' พบปลามากขึ้น หลังสั่งห้ามทำประมง

หนานชาง, 19 ส.ค. (ซินหัว) -- ทะเลสาบโผหยางในมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่สุดของจีน พบประชากรปลาเพิ่มมากขึ้น หลังคำสั่งห้ามมิให้ทำการประมงมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 2 ปีแล้วทะเลสาบโผหยางเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของจีนทั้งนี้ จีนได้เริ่มคำสั่งห้ามทำการประมงระยะ 10 ปี ตั้งแต่ต้นปี 2020 ในพื้นที่อนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำแยงซี 332 แห่ง เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำ ก่อนจะขยายคำสั่งห้ามไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหมดและกลุ่มแม่น้ำสายย่อยที่สำคัญของแม่น้ำแยงซี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง