รีเซต

รัฐเปิด 5 อันดับความเดือดร้อนปชช. พร้อมเผยมาตรการเศรษฐกิจที่ถูกใจ

รัฐเปิด 5 อันดับความเดือดร้อนปชช. พร้อมเผยมาตรการเศรษฐกิจที่ถูกใจ
TNN ช่อง16
17 สิงหาคม 2565 ( 09:38 )
35
รัฐเปิด 5 อันดับความเดือดร้อนปชช. พร้อมเผยมาตรการเศรษฐกิจที่ถูกใจ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบรายงานผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยทางสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดเก็บข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้านและชุมชน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 ซึ่ง 5 อันดับแรกของปัญหาความเดือดร้อนคือ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ร้อยละ 42.7 , รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ร้อยละ 26.8 ว่างงาน/ตกงาน ร้อยละ 23.9 สินค้าราคาแพง ร้อยละ 23.3 และค่าครองชีพสูง ร้อยละ 15.8 

ขณะที่ผลสำรวจด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อคนในหมู่บ้านมากที่สุด คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 97.6 รองลงมาเป็น โครงการคนละครึ่ง ร้อยละ 96.5 โครงการมาตรา 33 เรารักกัน ร้อยละ 74.8 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ร้อยละ 38.3 โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้ ร้อยละ 31.1ทัวร์เที่ยวไทย ร้อยละ 31 และช้อปดีมีคืน ร้อยละ 30.1 

ส่วนผลสำรวจแนวทางและมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ฉีดวัคซีนเข็มแรก ร้อยละ 81.4, ปฏิบัติตัวตามมาตรการของสาธารณสุข ร้อยละ 80.3, ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น ร้อยละ 61.7 ปิดสถานบริการ/ร้านค้าที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร้อยละ 40 และแจก ATK ให้ทุกครัวเรือน ร้อยละ 38 

ในขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายที่สำคัญ เช่น ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ และควรมีการสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร 

นอกจากนี้ยังควรส่งเสริม และสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้รู้ถึงวิธีการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า มีการติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง