รีเซต

บอร์ด NDR เพิ่มทุนขาย PP ให้บ.ยักษ์ใหญ่ในมาเลเซีย -ไฟเขียวปันผล 0.05 บาท

บอร์ด NDR เพิ่มทุนขาย PP ให้บ.ยักษ์ใหญ่ในมาเลเซีย -ไฟเขียวปันผล 0.05 บาท
ทันหุ้น
12 มิถุนายน 2567 ( 13:36 )
10
บอร์ด NDR เพิ่มทุนขาย PP ให้บ.ยักษ์ใหญ่ในมาเลเซีย -ไฟเขียวปันผล 0.05 บาท

#NDR #ทันหุ้น-บอร์ด  NDR ไฟเขียวปันผลระหว่างกาล 0.05 บาท/หุ้น เตรียมจ่ายวันที่ 12 ก.ค.นี้ พร้อมอนุมัติเพิ่มทุนขาย PP จำนวน 110 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1.80  บาทให้ กับ EG บ.ยักษ์ใหญ่ในมาเลเซีย การเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเสริมฐานทุนแกร่ง รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต พร้อมวางเป้าปีนี้พลิกเทิร์นอะราวด์ ชูกลยุทธ์เน้นสินค้า High Margin ตั้งเป้าเดินหน้าเป็น Holding Company เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง หวังสร้างการเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน

 

นายชัยสิทธิ์  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR ผู้ผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ N.D.Rubber เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยการจ่ายเงินปันผลมาจากกำไรสะสมจาก ผลการดำเนินงาน ปี 2563  เพื่อจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 346,891,630 หุ้น รวม จ่ายปันผลเป็นจำนวน 17,344,581.50 บาท  โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

 

**ดึง  EG Industries Berhad ซื้อหุ้นเพิ่มทุน

 

พร้อมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 110,000,000  ล้านหุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 346,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 456,891,630 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท EG Industries Berhad จำนวน 110,000,000 ล้านหุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ 1.80 บาท 

 

โดยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนแข็งแกร่ง และมีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต 

 

ทั้งนี้ บริษัท EG Industries Berhad หรือ EG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นอันดับต้นๆของบริษัทในมาเลเซียในการให้บริการการผลิตอุปกรณ์และการออกแบบการผลิตด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจรเต็มรูปแบบ และยังมีการดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยและการนำส่งสินค้าให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ Electronic ที่เป็นระดับ International Brand รวมถึงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค การแพทย์ ยานยนต์ และการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเชื่อมั่นว่า EG จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทฯได้ในอนาคต 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติอนุมัติจัดตั้ง บริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็กซ์โทรนิค จำกัด มีทุนจดทะเบียน 66 ล้านบาท โดย NDR ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% เพื่อดำเนินธุรกิจ Testing House ให้กับอุปกรณ์ 5G ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นขาขึ้น ทั้งนี้คาดว่าบริษัทดังกล่าวจะเริ่มสร้างรายได้ในปี 2568 โดยจะมีกลุ่มลูกค้าจากผู้ถือหุ้นรายใหม่ และกลุ่ม Global 5G Equipment 

 

โดยมติดังกล่าวจะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567  โดยกำหนดให้วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)

 

กรรมการผู้จัดการ NDR กล่าวอีกว่า แผนธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯคาดผลการดำเนินงานน่าจะสามารถพลิกฟื้นกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้ โดยวางเป้ารายได้อยู่ที่ 900-950  ล้านบาท เนื่องจากการขยายพอร์ตสินค้า High Margin มากขึ้น ขณะที่ประเมินแนวโน้มในครึ่งปีแรกเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงติดตามความเสี่ยงเรื่องต้นทุนวัตถุดิบ โดยในไตรมาส 1/2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้รวมอยู่ที่ 242.49 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4.35  ล้านบาท 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีเป้าหมายที่จะเป็น Holding Company เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อต่อยอดการเติบโตและสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง