รีเซต

นิวซีแลนด์ผุดแผนพัฒนา 'อุตสาหกรรมสาหร่าย'

นิวซีแลนด์ผุดแผนพัฒนา 'อุตสาหกรรมสาหร่าย'
Xinhua
7 ตุลาคม 2565 ( 17:15 )
45
นิวซีแลนด์ผุดแผนพัฒนา 'อุตสาหกรรมสาหร่าย'

เวลลิงตัน, 7 ต.ค. (ซินหัว) -- วันศุกร์ (7 ต.ค.) นิวซีแลนด์เปิดตัวกรอบการทำงานส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมสาหร่ายที่เกิดขึ้นใหม่ของประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม

กรอบการทำงานข้างต้น ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการซัสเทนเนเบิล ซีส์ เนชั่นแนล ไซเอนซ์ ชาเลนจ์ (Sustainable Seas National Science Challenge) กำหนดวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมสาหร่ายในอนาคต และการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว รวมถึงแผนงานตามลำดับความสำคัญและช่องว่างของความรู้ ซึ่งได้รับการปรับปรุงผ่านกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมวิสัยทัศน์ที่ระบุในกรอบการทำงาน ประกอบด้วยการทำให้ผู้คนที่หลากหลายมีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสาหร่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง การสร้างตำแหน่งงาน และการสร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการทำฟาร์มอย่างยั่งยืนสาหร่ายถือเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่สำหรับนิวซีแลนด์ ซึ่งสามารถถูกแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์หลายประเภท ตั้งแต่อาหารและปุ๋ยไปจนถึงครีมกันแดดและอาหารเสริม โดยบริษัทนิวซีแลนด์บางแห่งได้เริ่มทำฟาร์มสาหร่ายเชิงพาณิชย์แล้ว ขณะบริษัทอื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการวางแผนร็อบ เมเจอร์ ผู้นำโครงการฯ และนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่สถาบันคอว์ธรอน องค์กรทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ในนิวซีแลนด์ที่ร่วมดำเนินโครงการนี้ ระบุว่าอุตสาหกรรมและบริษัทแต่ละแห่งจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากกรอบการทำงานตามที่เห็นสมควรและปรับแต่งตามที่ต้องการไนเจล แบรดลีย์ ซีอีโอเอ็นไวโรสแตรต (EnviroStrat) อีกหนึ่งผู้ร่วมดำเนินโครงการฯ ระบุว่ากรอบการทำงานช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจำแนกและจัดลำดับความสำคัญของโอกาส ในการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่าสาหร่ายมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ ทั้งสนับสนุนระบบนิเวศ ชุมชน และวัฒนธรรมที่กำลังเติบโต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง