รีเซต

ส่องรายได้ 7 เดือนแรกรัฐบาล ด้านกระทรวงการคลังพุ่ง 1.3 ล้านล้าน

ส่องรายได้ 7 เดือนแรกรัฐบาล ด้านกระทรวงการคลังพุ่ง 1.3 ล้านล้าน
TNN ช่อง16
24 พฤษภาคม 2566 ( 10:05 )
47
ส่องรายได้ 7 เดือนแรกรัฐบาล ด้านกระทรวงการคลังพุ่ง 1.3 ล้านล้าน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,377,504 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 112,489 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.9 และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.4 หรือสูงกว่า 94,566 ล้านบาท 

โดยหน่วยงานที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ ได้แก่ กรมสรรพากร จัดเก็บภาษีได้ 1.07 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 107,101 ล้านบาท เนื่องจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ขยายตัวได้ดีตามเศรษฐกิจ 

กรมศุลกากร จัดเก็บภาษีได้ 76,917 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 15,317 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าขยายตัวได้ดีประกอบกับมีการชำระอากรขาเข้าย้อนหลังตามคำพิพากษาคดี 

ส่วนราชการอื่น จัดเก็บได้ 137,861 ล้านบาทสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 55,214 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้พิเศษจากการนำส่งทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน รายได้จากสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ และรายได้จากการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่วิทยุระบบ FM 

อย่างไรก็ดีการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตอยู่ที่ 276,901 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 53,808 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเป็นการชั่วคราวจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง