รีเซต

'โครงการดิจิทัล' ของจีน กระตุ้นการพัฒนายั่งยืนของประเทศ BRI

'โครงการดิจิทัล' ของจีน กระตุ้นการพัฒนายั่งยืนของประเทศ BRI
Xinhua
6 กันยายน 2566 ( 15:05 )
56
'โครงการดิจิทัล' ของจีน กระตุ้นการพัฒนายั่งยืนของประเทศ BRI
ปักกิ่ง, 6 ก.ย. (ซินหัว) -- การประชุมดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Digital Belt and Road Conference) ครั้งที่ 7 เผยว่าจีนกระตุ้นการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มประเทศในแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ผ่านชุดโครงการดิจิทัลที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโครงการดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (DBAR) ซึ่งริเริ่มโดยคณะนักวิทยาศาสตร์จีนในปี 2016 ได้สร้างผลิตภัณฑ์ข้อมูลอันเป็นที่ยอมรับในวงกว้างจำนวนมาก เพื่อจัดการกับความท้าทายของการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 8 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหาร สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงภัยพิบัติ มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรน้ำและความมั่นคงทางน้ำ เขตชายฝั่งและมหาสมุทร ตลอดจนเทือกเขาและภูมิภาคหนาวเย็นขั้วโลกกัวหัวตง ประธานโครงการฯ กล่าวว่าการสนับสนุนทางข้อมูลเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการเฝ้าติดตาม การประเมิน และการวิจัยของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี 2030 พร้อมเสริมว่าโครงการฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางผ่านการแบ่งปันข้อมูล เทคโนโลยี และองค์ความรู้ โดยอ้างอิงวิธีการและนวัตกรรมเทคโนโลยีจากคลังข้อมูลโลกขนาดใหญ่ (Big Earth Data)กัวกล่าวทิ้งท้ายว่าในอนาคต โครงการฯ จะยังคงดำเนินการวิจัยในด้านวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป และจะสำรวจต้นแบบใหม่ๆ สำหรับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง