ระยอง ประกาศยกเลิกจัดงานปีใหม่-งานกาชาด หวั่นเสี่ยง 'โควิด'

ระยอง ประกาศยกเลิกจัดงานปีใหม่-งานกาชาด หวั่นเสี่ยง 'โควิด'
ข่าวสด
22 ธันวาคม 2563 ( 17:02 )
42
ระยอง ประกาศยกเลิกจัดงานปีใหม่-งานกาชาด หวั่นเสี่ยง 'โควิด'

ระยอง ประกาศยกเลิกจัดงานปีใหม่-งานกาชาด ประจำปี 63-64 หวั่นเสี่ยง 'โควิด' และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับประชาชนเป็นวงกว้าง

 

วันที่ 22 ธ.ค. นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัตระยอง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

 

ประกาศ ยกเลิกการจัดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ งานกาชาดปีใหม่ ประจำปี 63-64 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 ซึ่งเป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ของทุกปี โดยจัดขึ้นบริเวณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

 

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับประชาชนเป็นวงกว้าง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ จึงมีมติให้ยกเลิกการจัดงานไปก่อน

 

ส่วนการออกสลากกาชาดการกุศล งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง จะดำเนินการออกสลากในวันอาทิตย์ ที่ 3 มกราคม 2564 ตามเดิม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง