รีเซต

ตอบชัด! ใช้สิทธิ 'ช้อปดีมีคืน' ร่วม 'คนละครึ่ง' ได้อีกไหม

ตอบชัด! ใช้สิทธิ 'ช้อปดีมีคืน' ร่วม 'คนละครึ่ง' ได้อีกไหม
มติชน
26 มกราคม 2565 ( 10:51 )
31
ตอบชัด! ใช้สิทธิ 'ช้อปดีมีคืน' ร่วม 'คนละครึ่ง' ได้อีกไหม

หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท ในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 เดือน (1 ก.พ.- 30 เม.ย.65) จำนวน 29 ล้านสิทธิ

 

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ (ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด) จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

 

ก่อนหน้านี้ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565 แล้ว สามารถใช้สิทธิมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 ซึ่งจะให้ผู้ที่ได้สิทธิเดิม ยืนยันการใช้สิทธิเท่านั้น ก็สามารถใช้วงเงินที่รัฐให้ได้เลย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติและทำตามเงื่อนไขตามที่โครงการกำหนดด้วย จึงจะได้รับสิทธิทั้ง 2 โครงการ

 

  • ช้อปดีมีคืน 2565 

‘ช้อปดีมีคืน 2565’ จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 15 ก.พ.2565 ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’ ไม่ต้องลงทะเบียนใด เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากร้านค้า จากนั้นนำไปใช้ประกอบการ “ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565” ในส่วนของการหัก “ลดหย่อนภาษี” ก็จะมีสิทธิได้รับเงินคืนภาษีตามเงื่อนไขของโครงการ

 

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมเงื่อนไข ช้อปดีมีคืน มีทั้งการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าซื้อหนังสือ และค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

 

สินค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไข ช้อปดีมีคืนในปี 2565 หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำเป็นค่าลดหย่อนได้ประกอบด้วย

– ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
– ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ, ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
– ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
– ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
– ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
– ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
– ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย บริการสัญญาณโทรศัพท์ และบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

 

ทั้งนี้ อัตราการคืนภาษีจากมาตรการช้อปดีมีคืนจะขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิ และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะต้องจ่ายในปี 2565 ของแต่ละคน

 

  • คนละครึ่งเฟส 4 

สำหรับคนเก่ายืนยันสิทธิภายใน 28 ก.พ.

ส่วนของคนเดิมที่ใช้คนละครึ่งเฟส 3 อยู่แล้ว สามารถยืนยันสิทธิได้ที่ ‘แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง’ ได้เลย
อย่างไรก็ตาม ก่อนการใช้สิทธิผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 จำนวน 27.98 ล้านคน ต้องยืนยันสิทธิเข้าโครงการ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.นี้เป็นต้นไป และจะต้องเริ่มใช้สิทธิภายในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ไม่เกินเวลา 22.59 น.

 

หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ และจะนำสิทธิที่เหลือมาเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม ซึ่งคนที่ถูกตัดสิทธิแล้วถ้าอยากกลับมาใช้สิทธิจะต้องกลับมาลงทะเบียนใหม่

 

คนใหม่ เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ 10 ก.พ.

ส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 เช่น เคยใช้โครงการช้อปดีมีคืน ยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องลงทะเบียนใหม่ โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.นี้ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือเว็บไซต์คนละครึ่ง จนกว่าจะเต็ม 1 ล้านสิทธิ เริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. – 30 เม.ย. 2565

 

ผู้ไม่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4

คนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจะไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้

 

ผู้ใช้สวัสดิการแห่งรัฐ ได้ 600 บาท/คน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ว่าได้ให้แก่ผู้มีบัตร จำนวนไม่เกิน 13.45 ล้านคน เป็นวงเงิน รวม 8,071 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และกลุ่มที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ กลุ่ม 4 จำนวนไม่เกิน 2.25 ล้านคน เป็นวงเงิน รวม 1,352 ล้านบาท ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน

 

ตลอดระยะเวลาโครงการสามารถใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2565 โดยวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง