รีเซต

จีนตั้งค่าอินเทอร์เน็ตผ่าน 'ดาวเทียมวงโคจรสูง' ครั้งแรกเสร็จสิ้น

จีนตั้งค่าอินเทอร์เน็ตผ่าน 'ดาวเทียมวงโคจรสูง' ครั้งแรกเสร็จสิ้น
Xinhua
28 พฤศจิกายน 2566 ( 12:25 )
27
จีนตั้งค่าอินเทอร์เน็ตผ่าน 'ดาวเทียมวงโคจรสูง' ครั้งแรกเสร็จสิ้น
ปักกิ่ง, 28 พ.ย. (ซินหัว) -- บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและอวกาศแห่งประเทศจีน (CASC) รายงานว่าจีนได้ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโคจรสูงครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้วรายงานระบุว่าอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโคจรสูงครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจีน รวมถึงพื้นที่สำคัญของกลุ่มประเทศตามแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) หลังจากมีการส่งกลุ่มดาวเทียมสื่อสารที่มีปริมาณรับส่งข้อมูลสูงสู่อวกาศกลุ่มดาวเทียมสื่อสารที่มีปริมาณรับส่งข้อมูลสูงมีอัตราการส่งถ่ายข้อมูลที่กว้างและความเร็วของการส่งถ่ายสูง ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่การดาวน์โหลดคลิปวิดีโอและการสนทนาผ่านระบบวิดีโอทั้งนี้ กำลังการรับส่งข้อมูลรวมของกลุ่มดาวเทียมสื่อสารที่มีปริมาณรับส่งข้อมูลสูงของจีนจะสูงเกิน 500 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)กลุ่มดาวเทียมสื่อสารที่มีปริมาณรับส่งข้อมูลสูงของจีนในเวลานั้นจะให้บริการการสื่อสารผ่านเครือข่ายความเร็วสูงและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมแก่อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบิน การนำทาง เหตุฉุกเฉิน พลังงาน รวมถึงป่าไม้และทุ่งหญ้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง