รีเซต

สืบทอด 200 ปี! วัฒนธรรมมอบ 'ของขวัญแพงสุด' ของหมู่บ้านชนบทในจีน

สืบทอด 200 ปี! วัฒนธรรมมอบ 'ของขวัญแพงสุด' ของหมู่บ้านชนบทในจีน
Xinhua
23 กรกฎาคม 2565 ( 15:39 )
36
สืบทอด 200 ปี! วัฒนธรรมมอบ 'ของขวัญแพงสุด' ของหมู่บ้านชนบทในจีน

หนานหนิง, 23 ก.ค. (ซินหัว) -- ชวนรู้จักวัฒนธรรมการมอบของขวัญของชาวกลุ่มชาติพันธุ์เหมียวที่หมู่บ้านอูอิง ซึ่งตั้งอยู่กลางเทือกเขาสูงชันระหว่างมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนชาวบ้านคนหนึ่งได้แนะนำของขวัญต่างๆ ที่มักมอบให้เนื่องในวาระแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ และคลอดลูก ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี โดยของขวัญเหล่านั้นไม่ต้องใช้เงินซื้อ เพราะประกอบด้วยพวงเมล็ดพืช ข้าวเหนียว ไข่ และปลาดอง

ชาวบ้านที่นี่ต้องเผชิญความยากลำบากจากความแห้งแล้ง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่รุนแรง และการคมนาคมที่ไม่สะดวกมานานหลายปี ดังนั้นของขวัญราคาแพงที่สุดจึงเป็นอาหารและเมล็ดพืช ซึ่งหมายถึงการเก็บเกี่ยวที่ดี

ทั้งนี้ แม้หมู่บ้านอูอิงจะหลุดพ้นจากความยากจนในปี 2020 แต่เหล่าชาวบ้านท้องถิ่นยังคงรักษาประเพณีมอบของขวัญนี้เอาไว้อย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง